Universiteit Leiden

nl en
Buro JP

Nieuwe inzichten met docu’s en blogs

Met de presentatie van een documentaire of blogserie hebben ruim tachtig honoursstudenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) hun themavak voor het honourstraject Wetenschap & Samenleving afgerond. Deze nieuwe toetsvormen geven een bijzondere kijk op thema’s als dakloosheid en mobiele telefonie.

De studenten van het Honours College-traject Wetenschap & Samenleving van de Faculteit Sociale Wetenschappen kunnen kiezen tussen drie themavakken: Sustainability and Health, Adults and Children in a Polarizing World en Human Aspects of Robotization. Na een verdieping in een van deze onderwerpen, presenteren zij aan de hand van een serie geschreven blogs of een korte documentaire hun nieuwe inzichten.

De samenleving in

Een blogserie of documentaire is geen gebruikelijke manier om een vak af te sluiten. Het gaat dan ook om ‘een experiment met een nieuwe vorm, om studenten te prikkelen de echte wereld in te gaan voor het verzamelen van hun eigen data,’ vertelt honourscoördinator dr. Nienke van der Heide. Op die manier fungeert de Honours Academy als proeftuin voor eigentijdse vormen van onderwijs.

Dat studenten aangemoedigd worden om de samenleving in te trekken, blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek naar daklozen. Een groep studenten van het thema Adults and Children in a Polarizing World ging zelf een gesprek aan met daklozen. Bijzonder is hier de houding van de honoursstudenten. Ze gingen voorafgaand aan het gesprek bij zichzelf te rade welke  vooroordelen zij hebben over daklozen. Het doel: onderzoeken wat de gevolgen zijn van deze vooroordelen.

Relatie met anderen

Uit de documentaire van de studenten wordt duidelijk dat vooroordelen niet waar hoeven te zijn. De studenten kwamen er bijvoorbeeld achter dat daklozen interessante gesprekspartners kunnen zijn, wat resulteerde in een gesprek van maar liefst anderhalf uur, veel langer dan vooraf gepland. Ook bij andere presentaties van dit thema wordt duidelijk dat studenten ‘bewust zijn van hun eigen blik en wat die doet met de relatie met anderen,’ zoals Van der Heide omschrijft. Studenten kijken kritisch naar zichzelf en de buitenwereld.

Bij het thema Sustainability and Health gaan de blogseries en documentaires in op ‘sustainability on a budget’, de houding van studenten naar een dieet met minder vlees, sociale klimaatbewegingen of de implementatie van duurzaamheid op basisscholen. Hier wordt duidelijk dat er bij duurzaamheid vaak een afweging moet worden gemaakt tussen de duurzaamheid en de prijs van een product. Dat is een uitdaging waar meerdere groepen op ingaan in hun blog of documentaire. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studenten Inés Sanchez-Saura, Julia Bosshard, Leïla Gfeller en Tobias den Haan maakten de video 'Extinction Rebellion in Social Movement Theory'.

Phonecalypse

Bij het derde thema Human Aspects of Robotization valt de professionele blog van een groep studenten op. In een reeks van vier blogs schetsen zij op interactieve wijze de gevaren van een ‘phonecalypse’: de verandering van een mens naar cyborg door de mobiele telefoon. 

Kortom, ‘de studenten kijken en luisteren naar elkaar, waardoor ze van elkaar leren. Ook is er veel ruimte voor de intrinsieke motivatie van studenten; ze kiezen zelf voor een onderwerp waarop ze zich focussen,’ aldus coördinator Van der Heide na een inspirerende middag honoursonderwijs.

Tekst: Thijs Endendijk
Fotografie: Buro JP
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.