Universiteit Leiden

nl en

Symposium over Tools Criticism

Het Centre for Digital Scholarship van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) en het Leiden Centre for Digital Humanities nodigen u graag uit voor het symposium over Tools Criticism op donderdag 21 november van 10.00-18.00 uur. Het symposium wordt gehouden in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden. Onderdeel van het symposium is de openbare lezing van Visiting Scaliger Professor Ted Underwood, Professor of Information Sciences and of English, University of Illinois, Urbana-Champaign. Deze lezing wordt gehouden in het Lipsiusgebouw, zaal 0.19, Cleveringaplaats 1, Leiden. Aansluitend kunt u kennis maken met de nieuwe Visiting Scaliger Professor en is er een receptie.

Aanmelding

Het symposium is inmiddels vol. U kunt zich nog wel aanmelden voor de Public Lecture ‘The Role of the Humanities in an Information Age’ van Ted Underwood, Visiting Scaliger Professor

Visiting Scaliger Professor Ted Underwood, Professor of Information Sciences and of English aan de University of Illinois.

Programma

Universiteitsbibliotheek, Vossiuszaal, Witte Singel 27, Leiden.

10:00-10:15 Welkom.

10:15-10:45 Theoretical introduction and rationale of the theme Tools & Data Criticism door Julia Noordegraaf, Professor of Digital Heritage, Universiteit van Amsterdam.

10:45-11:15 Lezing 1: Peter Verhaar, universitair docent Book & Digital Media Studies and Digital Scholarship Librarian, Universiteit Leiden, ‘Relations between tools, data and alogorthms’.

11:15-11:45 Lezing 2: Karin van Es, universitair docent Media and Culture Studies, Universiteit Utrecht. ‘Accountability & Tool Criticism’.

11:45-12:15 Lezing 3: dr. Esther Weltevrede, universitair docent New Media and Digital Culture, Universiteit van Amsterdam, ‘From bias to methods'.


12:15-13:00 Lunch. (Lunch wordt verzorgd.)


13:00-15:00 Praktische voorbeelden van Tools Criticism.

Tijdens deze sessie geven diverse wetenschappers een lezing over hun onderzoek en de tools die ze gebruiken. Ze zullen ingaan op de keuzen en de aannames die zijn gemaakt tijdens de ontwikkeling van bepaalde tools en data en de implicaties hiervan op onderzoeksresultaten.

13:00-13:30 Lezing 1: Marijn Koolen, Software Engineer, KNAW Humanities Cluster. ‘Tools that encourage criticism: digital humanities infrastructures and research.’

13:30-14:00 Lezing 2: Melvin Wevers, onderzoeker, Digital Humanities Lab, KNAW Humanities Cluster. ‘Signals and Noise: Modelling patterns and bias in cultural data.’

14:00-14:30 Lezing 3: Jasmijn van Gorp, universitair docent Television and Digital Heritage, Universiteit Utrecht. ‘Teaching methodologies and pedagogy for Digital Humanities. A model for Digital Tool Criticism.’

14:30-15:00 Panelsessie over methoden/best practices bij Tools Criticism.
Moderator: Sjef Barbiers, Professor of Dutch Linguistics, Universiteit Leiden.
Panel: Adriaan van der Weel, Julia Noordegraaf, Ted Underwood.


15:00-15:30 Pauze.
 

16:00-17:00 Openbare lezing ‘The Role of the Humanities in an Information Age’ door Visiting Scaliger Professor Ted Underwood, Professor of Information Sciences and of English, University of Illinois in Urbana-Champaign.
Locatie: Lipsiusgebouw, Zaal 0.19, Cleveringaplaats 1, Leiden.

In het tijdperk van de gedrukte media was het duidelijk dat geesteswetenschappelijk onderzoek naar romans of naar historische documenten studenten en onderzoekers ook in staat stelde om op een kritische manier na te denken over maatschappelijke ontwikkelingen, zoals deze in kranten worden besproken. Nu lezers in toenemende mate worden beinvloed door algoritmisch gefilterde social media en door advertenties met microtargeting is het echter niet meer zo evident dat de Geestenwetenschappen ook kunnen helpen bij het tot stand brengen van goed burgerschap. Veel onderzoekers kwalificeren de invloed van algoritmen op het culturele domein dan ook als zeer negatief. In zijn lezing probeert Underwood een meer optimistische visie op de toekomst te schetsen, door aan te tonen dat geesteswetenschappers en data scientists ook op een productieve manier kunnen samenwerken. De schaalvergroting die samenhangt met het gebruik van machine learning kan leiden ot interessante nieuwe mogelijkheden voor geesteswetenschappers, zonder dat de historische tradities die binnen deze discipline zijn ontwikkeld onrecht worden aangedaan. 

17.00-18.00 Borrel.

Gedigitaliseerde en digital born bronnen
De toename van zowel gedigitaliseerde als zogenaamde ‘digital born’ bronnen biedt nieuwe kansen voor Geesteswetenschappelijk onderzoek. Het gebruik van deze digitale bronnen roept ook nieuwe vragen op. Aan welke kwaliteitsnormen moet OCR voldoen om betrouwbaar kwantitatief en kwalitatief onderzoek mogelijk te maken? Op welke manier kunnen en moeten bronnen worden gekoppeld? Er moet kritisch worden nagedacht over de manier waarop bronnen zijn gedigitaliseerd en over de beperkingen bij het gebruik ervan.

Hoewel de kritische omgang met bronnen van oudsher een belangrijk onderdeel vormt van het onderzoek in de Geesteswetenschappen, worden er door de opkomst van digitale onderzoeksmethoden ook voortdurend nieuwe eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van bronnen. Het is om deze reden van groot belang om een kritische houding aan te nemen ten aanzien van de tools die worden gebruikt om data te verzamelen en te analyseren.

Vooroordeel
Het symposium wil de aandacht vestigen op het idee dat digitale onderzoeksinstrumenten vrijwel onvermijdelijk een zekere theoretische, praktische of methodologische tendens reflecteren, die voortvloeit uit het feit dat ze zijn ontwikkeld voor een bepaald wetenschappelijk doel en/of binnen een bepaald methodologisch kader. Onderzoek op het gebied van ‘tools criticism’ or ‘data criticism’ heeft tot doel om  de verschillende aannames waarop softwaretools zijn gebaseerd expliciet te maken en om aan te geven welke impact deze methodologische aannames mogelijk hebben op onderzoeksresultaten. Het symposium in Leiden presenteert deels de inzichten die zijn verwoord in de artikelen die zijn geschreven voor een special issue van de Digital Humanities Quarterly, dat zich specifiek richt op “tools criticism”

Het symposium over Tools Criticism bestaat uit twee delen. Een ochtendsessie onderzoekt de doelstellingen en de methodologie van Tools en Data Criticism op een theoretisch niveau. Tijdens de middag benaderen een aantal Digital Humanities onderzoekers het onderwerp Tools Criticism op een meer praktische manier, door in te gaan op de beperkingen of de implicaties van de tools die ze hebben gebruikt of hebben ontwikkeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.