Universiteit Leiden

nl en

Welke didactiek wordt er toegepast in tweetalig onderwijs?

In Nederland bieden ongeveer 130 van de 700 middelbare scholen een tweetalige stroom aan. Toch is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar CLIL (content and language integrated learning). Met haar proefschrift wil Evelyn van Kampen (promovendus bij het ICLON) bijdragen aan een beter begrip van de didactiek die CLIL-docenten gebruiken. Promotie op 5 september.

CLIL is een onderwijsaanpak waarin een extra taal wordt gebruikt voor het leren en onderwijzen van zowel inhoud als taal. Het hoofddoel van dit proefschrift is om bij te dragen aan een beter begrip van de aard en verscheidenheid van de didactiek die CLIL-docenten gebruiken, en om de kennisbasis uit te breiden over deze CLIL-didactiek en –praktijken. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het overbruggen van de huidige kloof tussen een wijdverbreide en diverse CLIL-praktijk en de slechts beperkte hoeveelheid CLIL-onderzoek.

Niet één antwoord

Met betrekking tot de vraag in de titel van dit proefschrift, ‘Wat is er CLIL aan tweetalig onderwijs?’, tonen de studies van dit proefschrift duidelijk aan dat er niet één antwoord op deze vraag is en dat het zoeken naar één enkel antwoord ook niet het doel moet zijn van onderzoek. Integendeel: een zinvolle benadering van deze vraag zou zijn om te werken vanuit de schoolvakdiscipline. Dit maakt het mogelijk om inzichtelijk te maken wat een effectief geïntegreerd leerproces inhoudt voor bepaalde vakdomeinen.

Sleutelrol voor lerarenopleiding

Hoewel tweetalig onderwijs al langere tijd een vaste plaats heeft in het voortgezet onderwijs, blijken beleids- of theoretische inzichten niet altijd hun weg te vinden naar de praktijk van de CLIL-docenten van het eerste uur. Het lijkt erop dat hier een sleutelrol is weggelegd voor de lerarenopleiding, voor zowel docenten-in-opleiding als voor docenten die al langer onderwijzen, om dit probleem aan te pakken door theoretische inzichten praktischer en toegankelijker te maken voor docenten. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie