Universiteit Leiden

nl en

Door de ogen van twee Research Trainees: het Research Traineeship Programme

Door Marijn Bethlehem (BA student Religious Studies) & Hilke Hoogenboom (RMA student Classics and Ancient Civilizations)

Het Research Traineeship Programme is ontwikkeld om studenten de mogelijkheid te bieden om ervaring op te doen in het uitvoeren van onderzoek onder begeleiding van twee docenten of hoogleraren. Wij hebben de afgelopen zeven maanden aan het onderzoeksproject genaamd ‘Modern Perceptions of Ancient Religions’ gewerkt, waarbij dr. Kim Beerden en dr. Markus Altena Davidsen ons bijstonden. Gedurende dit onderzoek onderzochten we vier spirituele Nederlandse tijdschriften in de periode 2012-2016: de Bres, Mantra/Prana, Paravisie en de Happinez. In deze tijdschriften wordt regelmatig naar polytheïstische godsdiensten van de oudheid verwezen. Wij wilden te weten komen hoe vaak deze verwijzingen voorkwamen, op welke manier ze werden vormgegeven en waarom de oudheid in een bepaalde context werd aangehaald. Op die manier hoopten we meer inzicht te krijgen in de huidige Nederlandse visie op antieke godsdiensten.

Gedurende het onderzoek overlegden we regelmatig met onze begeleiders om de verkregen resultaten door te spreken en onze methode, waar nodig, enigszins aan te passen. Zo leerden we – twee mensen met een verschillende academische achtergrond – goed met elkaar samen te werken, te overleggen, en elkaar aan te vullen waar nodig. Daarnaast zagen we ook al snel in dat het verzamelen van de juiste gegevens, voordat de daadwerkelijke analyse begint, een stuk tijdrovender kan zijn en dat daardoor een onderzoek net wat anders kan lopen dan van tevoren gedacht. Uiteindelijk hebben we twee posterpresentaties gegeven, waarvan één op een nationale conferentie voor godsdienstwetenschappers, en een artikel in Frons: blad voor Leidse classici gepubliceerd genaamd ‘Van hieros gamos tot Happinez.’ We zijn nu bezig met een eindrapport dat een gezamenlijke publicatie met Kim Beerden moet worden, hopelijk in een mooi tijdschrift!  Op deze manier heeft het Research Traineeship ons een kans gegeven om te ervaren hoe het is om in groepsverband voor een langere periode aan een interdisciplinair onderzoek te werken.     

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.