Universiteit Leiden

nl en

Leren van frustratie

Niet uit een boek leren, maar van eigen ervaringen uit de praktijk. Dat is het doel van de Bachelor Honours Class ‘Leren door doen’. Twee groepen werkten aan twee verschillende onderwerpen: huren in Leiden en criminele ondermijning. Op 21 juni presenteerden zij de resultaten aan hun opdrachtgevers: de gemeente Leiden en de Politie. ‘Ik hoop dat jullie veel frustratie hebben gehad’, zegt docent Marije van den Berg.

Het lijkt een tegenstrijdige uitspraak, want is frustratie juist niet iets wat de studenten kan tegenwerken? ‘Helemaal niet!’ zegt Van den Berg. ‘Frustratie is juist heel leerzaam. In het echte leven ga je ook tegen frustratie aanlopen. Het dwingt de studenten om niet te stoppen en door te gaan tot ze hebben bereikt wat ze willen. De aanhouder wint!’

Tweede mail

Dat de aanhouder wint, heeft Nine, uit het team dat ondermijning onderzocht, zeker gemerkt. ‘Soms stuurden we een mail, maar werd daar niet op gereageerd. Ik heb echt geleerd dat je het niet bij één mail moet laten, maar een tweede mail moet sturen. Als dat niet werkt, een derde mail!’ vertelt Nine.

De presentatie van Nine en haar mede-onderzoeker Daniel ging over ondermijnende criminaliteit in Leiden. Daarvoor interviewden ze onder andere Leidse ondernemers. Al snel stuitten ze op een probleem, want het blijkt dat de definitie van ondermijnende criminaliteit voor veel ondernemers vaag blijft. Zelf beschrijven ze het als: ‘Een punt waarop de samenleving en de criminele wereld elkaar raken.’ Een voorbeeld van criminele ondermijning is het dumpen van drugsafval of het witwassen van geld.

Omdat veel mensen niet precies weten wat het is, stellen Nine en Daniel aan de opdrachtgevers voor om tot een consensusdefinitie te komen. Eveneens adviseren de studenten om meer lokale netwerken op te zetten waar ondernemers vermoedens van ondermijning kunnen melden en raden ze aan om de ondernemers al vroegtijdig mee te nemen in gesprekken over ondermijning bij de gemeente.

Huurteam

De tweede presentatie van de dag ging over een onderzoek naar een huurteam voor Leiden. Een huurteam is een organisatie die advies geeft aan, onder andere, studenten als zij te maken krijgen met bijvoorbeeld intimidatie door huisbazen, onterecht hoge huren of zelfs illegale verhuur. Het is bedoeld als een laagdrempelige tussenstap vóór de huurcommissie. In steden als Amsterdam en Den Haag wordt al met een huurteam gewerkt.

De studenten presenteerden een plan voor een Leids huurteam, met onder andere een begroting. Student Iris voelt zich persoonlijk betrokken bij het onderzoek van haar groep. ‘Ik heb zelf een huisbaas die er vreemde regels op nahoudt’, vertelt ze. ‘Er moet echt iets aan worden gedaan.’ Dat streven lijkt geslaagd: de wethouder van Leiden is erg enthousiast over het plan voor een huurteam.

Betrokken blijven

De studenten van het huurteam-onderzoek willen graag bij het project betrokken blijven. Ook Nine en Daniel staan paraat voor vragen van de opdrachtgevers. Het lijkt alsof de studenten inderdaad veel hebben geleerd van de frustratie. 

Docent Marije van den Berg: "‘Frustratie is juist heel leerzaam".

Tekst: Maxime Geervliet
Fotografie: Buro JP
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.