Universiteit Leiden

nl en

Cursus helpt basisschoolleraren met islam-gerelateerde dilemma’s

Leerkrachten in het basisonderwijs die geen moslim zijn, maar wel moslimkinderen in de klas hebben, lopen soms tegen dilemma’s en culturele of religieuze verschillen aan. De cursus ‘Islam in de klas’ van de Leiden Islam Academie helpt hen hier beter op toegerust te zijn. Op 9 september start een nieuwe ronde.

De cursus Islam in de klas verkent de uitdagingen die niet-moslim-docenten in het basisonderwijs tegenkomen wanneer zij kinderen met een islamitische achtergrond in de klas hebben. Denk bijvoorbeeld aan de meningen van leerlingen over het vieren van Kerstmis, of het omgaan met privacy tijdens het douchen na gymles, gerelateerd aan verschillen in onder andere cultuur en opvoeding.

Bewustwording en empathie

Basisschoolleerkrachten hebben zelf bijgedragen aan de totstandkoming van de cursus.  Elk onderdeel van de cursus start met een videogesprek tussen een tweetal leerkrachten over een bepaald onderwerp. Door middel van verschillende werkvormen zoals het beluisteren van podcasts, invullen van vragenlijsten en quizjes en het bekijken van kennisclips, wordt de cursist door de cursus heen geleid. In de cursus is er tevens volop mogelijkheid tot interactie, zowel tussen de cursisten als met de docent van de cursus. De besproken casussen worden door de deelnemers in een veilige setting bediscussieerd, met als gevolg dat de cursisten ook van elkaars ervaringen kunnen leren. Deelnemers aan eerdere edities van de cursus gaven aan zich na afloop beter toegerust te voelen voor mogelijke dilemma’s en discussies die kunnen ontstaan in de klas . ‘De cursus biedt docenten een kans hun eigen bewustheid en vooroordelen op dit onderwerp te onderzoeken. Elke docent zou een dergelijke training in sensitiviteit en empathie moeten krijgen, liefst aan het begin van hun carrière,’ aldus een eerdere deelnemer.

Echte ervaringen staan centraal

De cursus is ontwikkeld met hulp van het Leidse Centre for Innovation. Door onder andere  video’s en podcasts in te zetten, worden de echte ervaringen van mensen centraal gezet en gebruikt als basis voor de discussie – in plaats van abstracte informatie over het onderwerp. Zo ontdekken leerkrachten  via persoonlijke verhalen en situaties uit het dagelijks leven de mogelijke verschillen van mening over een onderwerp, de standpunten van andersdenkenden, en hoe zij die andere mening gevormd hebben. Daarnaast leren ze ook wat achtergronden over de islam.  Docent van de cursus Fatiha Azzarhouni: ‘Het doel van de discussies is niet dat wij een pasklaar antwoord geven, maar dat de deelnemers zich bewuster worden van het perspectief van de ander. Dat helpt hen vervolgens in de klas en op school.’

Op 9 september start een nieuwe editie van de cursus Islam in de klas van de Leiden Islam Academie. Meer informatie en aanmelden op de website.

Over de Leiden Islam Academie

De Leiden Islam Academie (LIA) wil moslims en niet-moslims bij elkaar brengen – online en offline – zodat zij ervaringen en standpunten over allerhande onderwerpen kunnen uitwisselen. Ook over onderwerpen die als controversieel worden beschouwd. LIA gelooft in de kracht van de dialoog, en wil iedereen betrekken bij de academische verkenning van de eeuwenoude, rijke en diverse cultuur van de islam.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.