Universiteit Leiden

nl en

Commissie krijgt 'positief beeld' bij Mid Term Review

Vrijdag 28 juni 2019 vond de Mid Term Review van het facultaire onderzoek plaats. Onder de stralende zon werden onderzoeksprogramma's en projecten gepresenteerd aan de commissieleden en aan elkaar.

In verschillende sessies kwam het lopende onderzoek aan bod en dat leidde tot geanimeerde discussies, gesprekken en concrete plannen voor verdere samenwerking. Tijdens de lunch was het druk bij de posters waarop promovendi hun onderwerpen hadden weergegeven. Er werden ook interviews opgenomen voor een toekomstige podcast. De commissie kon zo met eigen ogen zien dat het onderzoek in Leiden niet alleen op papier bestaat, maar dat er een levendige onderzoekersgemeenschap achter schuilgaat. 

Aan het einde van de dag trok de commissie zich terug om zich kort te bezinnen op hun indrukken. Voorzitter Cedric Ryngaert lichtte tijdens de borrel een tipje van de sluier op: de commissie had volgens hem een goed en positief beeld gekregen van het onderzoek zelf en de organisatie waarbinnen zich dat beweegt. De programmering is een mooie manier om onderzoekers aan elkaar te verbinden en focus aan te brengen, zonder tekort te doen aan het doctrinaire juridische onderzoek.

Ondanks de vele en mooie publicaties, constateerde de commissie dat de spanning tussen onderzoek en onderwijs over alle programma's invloed heeft. Samenwerking tussen de programma's wordt aanbevolen, want daar liggen inhoudelijke kansen en voor de hand liggende verbindingen. Over de promovendibegeleiding en -opleiding was de commissie enthousiast, het aandeel van jonge onderzoekers binnen de faculteit wordt gezien als pluspunt, als goede basis voor de toekomst.

Begin september zal de commissie haar rapport aan de faculteit aanbieden. We verwachten een eerlijke bespreking van de stand van zaken, zodat we weten wat ons de komende drie jaar te doen staat richting landelijke visitatie in 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.