Universiteit Leiden

nl en

Landschapsarchitect West 8 ontwerpt Campusplein op Bio Science Park

Landschapsarchitect West 8 gaat een plein ontwerpen voor het Leiden Bio Science Park: een centrale ontmoetingsplek die het hart van de campus moet worden. Het Campusplein komt te liggen tussen het entreegebied bij de Plesmanlaan, het nieuwe Gorlaeus Gebouw en het Gorlaeus Collegezalengebouw (de ‘schotel’) van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De aanleg start in de eerste helft van 2021.

Aantrekkelijke verblijfsplek

Het Campusplein is bedoeld voor studenten en medewerkers van de universiteit, voor bedrijven op het park en bewoners en bezoekers. Zij kunnen hier wandelen, lunchen en er zijn mogelijkheden om te studeren. Een grote waterpartij met zitplekken maakt het plein extra aantrekkelijk voor ontspanning en ontmoeting. Het Campusplein is daarnaast ook geschikt voor grote evenementen.

Duurzaamheid

Landschapsarchitect West 8 werkt vanaf de start van het ontwerpproces samen met ecoloog Mieuw van Diedenhoven (Regelink Ecologie en Landschap) voor meer biodiversiteit in het gebied. De geplande vijver wordt verbonden met de nabijgelegen sloten. Het ontwerp zal aansluiten op duurzaamheidsmaatregelen die voor de omgeving al in gang gezet zijn, zoals het biodiversiteitsplan LBSP en de duurzaamheidsmethodiek ‘BREEAM Gebiedsontwikkeling’ voor het gehele westelijk deel van het Bio Science Park.

Selectieprocedure

Vier architecten kregen de vraag een visie te ontwikkelen voor het Campusplein. Een paar pijlers werden daarbij meegegeven: groen, passend in het landschap, geschikt voor divers gebruik (ontspanning, studie en festiviteiten), en met een uitstraling waarin de wetenschappelijke omgeving zichtbaar is.

De selectiecommissie met vertegenwoordigers van universiteit, gemeente Leiden en de supervisor van het LBSP, Studio Hartzema, koos voor West 8. Met de visie van deze landschapsarchitect krijgt het plein een duidelijke identiteit met een groen karakter. West 8 heeft veel ervaring met andere complexe projecten waarin nauwe samenwerking met verschillende belanghebbenden noodzakelijk is.

Andere projecten in de omgeving

De komende jaren zijn in dit gebied gelijktijdig ook veel andere projecten in ontwikkeling: het entreegebied (met bedrijfsverzamelgebouwen, woningen en horeca), een nieuw universitair sportcentrum, een nieuwe parkeergarage, de tweede fase van het Gorlaeus Gebouw en de renovatie van het Gorlaeus Collegezalengebouw. In de kelderbak van het oude Gorlaeuslaboratorium komt een nieuwe fietsenstalling. De Einsteinweg en de Hartlijn, de fiets-/wandelroute, doorkruisen het Campusplein aan de zuidzijde.

Vanwege de onderlinge afhankelijkheid tussen sommige van deze projecten wordt het plein in twee fases gerealiseerd. Een (groot) deel van het plein is gereed in de eerste helft van 2021. In 2023 is het hele plein klaar, gelijktijdig met de opening van het Gorlaeus Gebouw.

Het nieuwe Campusplein komt tussen het entreegebied aan de Plesmanlaan en het Gorleaus te liggen.
Het nieuwe Campusplein komt tussen het entreegebied aan de Plesmanlaan en het Gorleaus te liggen.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.