Universiteit Leiden

nl en

College van Bestuur distantieert zich van Commissie Van Rijn

Het college van bestuur van de Universiteit Leiden distantieert zich van de reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op het rapport van de Commissie Van Rijn. De universiteit heeft de gevolgen van het advies doorgerekend en vastgesteld dat uitvoering ervan financieel grote gevolgen heeft voor de héle universiteit en ten koste gaat van onderwijs en onderzoek.

Verschuiving van geld

Minister Ingrid van Engelshoven wil de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Van Rijn grotendeels overnemen. Dat bleek uit de reactie die zij op 21 juni naar de Tweede Kamer stuurde. Dat betekent een herverdeling van de middelen over de instellingen en een verschuiving van veel geld naar de bètatechnische opleidingen. Deze herverdeling van middelen gaat op de lange termijn ten koste van onderwijs en onderzoek in het alfa-, gamma- en medisch domein in Leiden. De commissie had als opdracht te adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs en onderzoek. 

Desastreuze effecten

'Het advies is tot onze grote spijt onevenwichtig en de gevolgen zijn ingrijpend, de minister kiest vanaf 2022 voor het verplaatsen in plaats van oplossen van knelpunten,' aldus het college van bestuur. 'Met name de technische universiteiten krijgen er geld bij, maar de meeste andere universiteiten leveren juist fors in. De effecten van de herverdelingsmaatregelen zijn bovendien desastreus voor het alfa-, gamma- en medische domein. Voor de problemen waar de wereld voor staat, hebben we ook die specialismen hard nodig. We zetten de afgelopen jaren juist vol in op de samenwerking over alle domeinen heen, terwijl ze door dit voorstel eerder uit elkaar worden gespeeld.'

Een duivels dilemma

Het is ‘een duivels dilemma’, aldus het college. ‘Als we er voor zouden kiezen niets te doen, en dus geen extra geld over te hevelen naar ons bèta-onderzoek en onderwijs, dan verliest ons bèta-domein positie ten opzicht van andere universiteiten die wél extra investeren. En dat kan natuurlijk ook niet. En bovendien draagt de Leidse universiteit dan niet bij aan de politieke wens om meer bètastudenten op te leiden. Als brede onderzoeksuniversiteit zitten we daarmee in een onmogelijke spagaat.’

Een jaar rust

Op basis van de huidige ingeschatte financiële effecten van het rapport voor de universiteit heeft het college besloten die in elk geval niet intern door te vertalen in 2020 en daarmee nog een jaar rust de creëren. Het is immers nog onzeker of de maatregelen doorgaan: de Tweede Kamer besluit ook nog over het advies van de minister.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.