Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe druk voor boek over Afrikaanse letterkunde

Het boek ‘Afrikaanse letterkunde’ bundelt informatie over de literatuur van het continent. Emeritus hoogleraar Mineke Schipper schreef samen met Daniela Merolla en Inge Brinkman een nieuwe editie van het succesvolle boek. We stelden enkele vragen aan Schipper.

U schreef al in 1983 een eerste editie van dit boek. Wat is er sinds die tijd veranderd?

'De politiek-economische crisis van de jaren zeventig wordt door Afrikanisten meer dan eens aangewezen als veel ingrijpender gebeuren dan de politieke onafhankelijkheid van veel Afrikaanse landen in de jaren 1960. Die economische recessie heeft zichtbare gevolgen gehad voor de literatuur. Grote internationale uitgeverijen sloten hun vestigingen op het Afrikaanse continent, waardoor Afrikaanse auteurs weinig andere keuze hadden dan in het Westen te publiceren. Bovendien vestigden tal van Afrikaanse auteurs zich in die periode en daarna ook zelf in Europa of de Verenigde Staten. Ze bleven schrijven vanuit grote betrokkenheid bij Afrika, maar velen woonden er zelf niet. In Afrika kwam aan het begin van onze eeuw een groot debat op gang over Afropolitanisme: wat gebeurt er allemaal in ons eigen dynamische werelddeel Afrika, niet alleen voor wat betreft literatuur, theater en film, maar ook op het gebied van muziek, fashion, rap, enzovoort. De vraag naar de gevolgen van globalisering speelt hierin uiteraard een grote rol.'

Ik begrijp dat dit het enige Nederlandstalige boek is over Afrikaanse letterkunde. Hoe verklaart u dat?

'Van oudsher had Nederland meer connecties met Indonesië; wat Afrika betreft, ging hier de meeste belangstelling uit naar Zuid-Afrikaanse literatuur en cultuur vanwege historische banden. België was, vanuit een heel andere geschiedenis, meer geïnteresseerd in Congolese literatuur. Dankzij geïmmigreerde Afrikaanse schrijvers neemt de aandacht voor Afrikaanse literatuur internationaal flink toe. Tal van Afrikaanse auteurs in Nederland en België publiceren inmiddels in het Nederlands. Ook hier neemt de aandacht voor schrijvers met Afrikaanse voorouders steeds toe. Overigens betekent dit niet dat er weinig aandacht voor Afrikaanse literatuur is: van de eerste uitgave van dit boek werden meer dan 6000 exemplaren verkocht; in 1990 verscheen het boek opnieuw. En AUP zou vast niet met een nieuwe uitgave komen, als ze ervan uitging dat er geen belangstelling voor zou zijn.'

Kom naar de boekpresentatie

De nieuwe editie van ‘Afrikaanse letterkunde’ wordt op 17 mei gepresenteerd tijdens een symposium in Leiden. De auteurs zullen over hun boek vertellen, en daarnaast spreken verschillende andere wetenschappers en schrijvers. Deelname is gratis, wel aanmelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.