Universiteit Leiden

nl en

‘Lean is gewoon logisch’

Samen verbeteringen blijven aanbrengen in de eigen organisatie, met plezier. Dat was de boodschap van twee sprekers tijdens een inspiratiemiddag rondom het thema lean.

Je gezonde verstand gebruiken

‘Wat wij doen is geen lean, dat is gewoon logisch.’ Deze reactie kreeg Marja Ho-dac eens van een collega, toen ze een gesprek voerden over de doorgevoerde veranderingen in hun organisatie. Internist en nierspecialist Ho-dac was een van de sprekers over de managementfilosofie lean tijdens een inspiratiemiddag voor de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen op maandag 13 mei. Ho-dac is naast arts een ervaren zorgbestuurder die in haar carrière bij vele ziekenhuizen met de lean-managementfilosofie werkte. Lean is vooral je gezonde verstand gebruiken, hield ze haar publiek voor, en vooral: samen veranderen en er plezier in hebben. Effectiviteitsverbetering is dan het gevolg.

Eigen problemen oplossen

In de lean-managementfilosofie gaan medewerkers zelf aan de slag met problemen waar ze op de werkvloer tegenaan lopen. Ze analyseren ze en bedenken mogelijke oplossingen, die ze vervolgens doorvoeren en evalueren. Ze proberen daarbij verspillingen te elimineren, zoals lange wachttijden en overbodig werk. De filosofie voorziet in een steeds voortgaand proces van verbetering.

W&N & lean

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen begon in 2017 met de lean-methode. Twaalf medewerkers gingen verdeeld over drie teams aan de slag met de thema’s planning en control, projectcontrol en wetenschapscommunicatie. Ze volgden een cursus, waarin ze leerden over lean en tegelijk problemen van de werkvloer analyseerden en aanpakten. Na afloop van de cursus liepen deze trajecten geheel volgens de lean-filosofie door, ondersteund door lean-coaches. In 2018 startten nog drie verbeterteams, ditmaal met als onderwerpen diplomering, cijferregistratie en international student experience.

Inspiratiemiddag

Samen met de drie nieuwste verbeterteams waren deze teams uitgenodigd op de inspiratiemiddag. Hierop waren verder wetenschappelijk en onderwijsdirecteuren aanwezig, instituutsmanagers, het faculteitsbestuur en diensthoofden. De zes eerste teams presenteerden aan de hand van posters hun verbeteringen, en behalve Ho-dac was een spreker overgekomen van de universiteit van Kopenhagen: Tina Lewis.

Leren van fouten, successen vieren

Ook Lewis gebruikt in haar werk als hoofd van de graduate school van de faculteit Health en Medical Sciences de lean-methodiek. In haar verhaal over leiderschap benadrukte ze net als Ho-dac de logica ervan. De methode is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en werken als team in plaats van als individu, betoogde Lewis. Ook pleitte ze voor het creëren van een werkomgeving waarin geleerd mag worden van fouten en tegelijk successen worden gevierd. Haar graduate school is daarmee in de afgelopen jaren duidelijk effectiever geworden, vertelde ze trots, met 96 procent klanttevredenheid. ‘En dat terwijl graduate schools aan andere faculteiten binnen onze universiteit per PhD-student ruim twee keer zoveel staf hebben als wij.’

Bloedprikken en desinfecteren standaardiseren

Na presentaties en postersessies vertrokken de toehoorders naar het LUMC, dat in 2011 begon met lean. Daar kregen ze een presentatie over het systeem van persoonlijke werkinstructies. Daarmee selecteren verpleegafdelingen de best practices voor bijvoorbeeld bloedprikken of handen desinfecteren, en leren die aan aan alle werknemers. Tijdens een rondleiding bij de Centrale Sterilisatie Dienst vertelden medewerkers hoe daar het schoonmaken en steriliseren van operatie-instrumenten in de afgelopen vier jaar gestroomlijnd was, volgens ideeën van de werknemers zelf. Een borrel in LAB071 sloot de inspiratiemiddag af.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.