Universiteit Leiden

nl en
Buro JP

Bruggen bouwen tussen politie en vitale ouderen

Twee ouderen-ambassadeurs moeten er vanaf 1 juni voor gaan zorgen dat de politie nauwer betrokken raakt bij de steeds groter wordende groep ‘vitale ouderen’. Het idee komt van drie masterstudenten die de afgelopen maanden meedraaiden met de politie en is geïnspireerd op het succesvolle idee van studentambassadeurs.

‘We zijn begonnen met een aantal meeloopdagen om organisatie-sensitief te worden’, legt masterstudent Wouter uit tijdens de presentatie van het plan. De afgelopen maanden liep hij in het kader van het Leiden Leadership Programme (LLP) mee met de politie en onderzocht hoe ouderen beter bij de politie kunnen worden betrokken. De praktijkopdracht is een belangrijk onderdeel van het masterprogramma, dat de studenten naast hun reguliere studie volgen. ‘Dat doen we om meer inzicht te krijgen in onszelf’, legt Wouter uit aan de agenten op het politiebureau aan de Langegracht in Leiden.

Vrijwillige functie

Samen met masterstudenten Wijnie en Daniela ontstond het idee om te focussen op vitale ouderen. ‘Onze opdracht was heel breed, waardoor we zelf een richting konden kiezen. Vitale ouderen worden op termijn kwetsbare ouderen’, legt Daniela hun keuze uit. ‘Daarnaast was er voor deze doelgroep ook nog geen beleid binnen de politie. Dat heeft onze keuze bepaald.’ Aan de hand van interviews met agenten, het deelnemen aan activiteiten met ouderen en verschillende brainstormsessies zijn de studenten tot een plan van aanpak gekomen, dat de komende maanden wordt geïmplementeerd.

‘We hebben een nieuwe, vrijwillige functie ontworpen waarvoor nu naar twee geschikte kandidaten wordt gezocht’, zegt Wouter. ‘Daarbij gaat het om één persoon die net is uitgestroomd bij de politie en één  iemand die in principe niets met de politie heeft, maar wel met ouderen.’ Vanaf 1 juni gaan deze ambassadeurs aan de slag met het organiseren van activiteiten voor vitale ouderen – ‘die echt nog actief zijn’ –, om de banden met de politie aan te halen. ‘De focus ligt daarbij op preventie van criminaliteit en de meldingsbereidheid bij deze doelgroep als iemand wel iets overkomt’, aldus Daniela.

Keuzevak Cold Cases

Het idee heeft veel weg van de studentambassadeurs bij de politie, aangesteld op advies van een studententeam van drie jaar geleden. Dat idee heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een volwaardig onderdeel van de politie in de regio. ‘Er wordt steeds vaker aan ze gedacht als we ergens mee zitten’, zegt Tom Molenaar (beleidsadviseur Politie). Hij begeleidt de teams van het LLP en zag de toegevoegde waarde van het idee van studentambassadeurs snel toenemen. ‘Het eerste jaar organiseerden ze bijvoorbeeld nog een pubquiz, terwijl de huidige ambassadeurs bezig zijn met het opzetten van een keuzevak over cold cases. Dat laat de ontwikkeling wel zien denk ik.’

Arthur van Baaren (sectorhoofd district Leiden – Bollenstreek) merkt op dat dit een sprekend voorbeeld is van hoe de politie samenwerkt met externe partners. Op die manier kan – naast het repressief optreden – ook op een andere manier aan maatschappelijke vraagstukken worden gewerkt. ‘Als het een goed idee is moet je er dan ook gewoon mee beginnen en het niet eerst tot beleid willen maken’, zegt hij na afloop van de presentatie over de manier waarop hij met de uitkomsten van de praktijkopdracht omgaat. ‘Door er wel een verantwoordelijkheid van één van de teamchefs van te maken, zorgen we ervoor dat het niet van een persoon afhankelijk is, maar van een functie. Dat maakt het minder kwetsbaar.’

Arthur van Baaren en Tom Molenaar begeleiden de studenten van het LLP

Doorwisselen voor frisheid

Bij de studentambassadeurs komt een deel van het succes door de jaarlijkse wisseling van personen. ‘Dat is het gevolg van hoe er in studentenverenigingen met functies wordt omgegaan’, legt Van Baaren uit. ‘Dat zorgt er in dit geval voor dat het fris blijft.’ Het regelmatig wisselen van personen nemen Molenaar en Van Baaren dan ook zeker mee bij de uitwerking van het idee voor de ouderenambassadeurs. Ze kijken elkaar even aan. ‘Maar of dat bij ouderen elk jaar moet? Dat denken we toch van niet.’

Tekst: IJsbrand Terpstra
Fotografie: Buro JP
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.