Universiteit Leiden

nl en

Leidse bachelor Criminologie beoordeeld als 'goed'

Een visitatiecommissie heeft in januari de opleiding Criminologie gevisiteerd. In het definitieve rapport beoordeelt de commissie de bacheloropleiding als ‘goed’ en de beide masters als ‘voldoende’.

De commissie is zeer tevreden over de aandacht voor peer-feedback (het door studenten laten beoordelen van elkaars werk) en de kwaliteit van de bachelorscripties. Ook is er waardering voor de 'gedurfde keuze' voor de scriptie als systematische literatuurstudie. De bachelor krijgt mede hierdoor het eindoordeel 'goed'. 

Positieve aspecten van de master Criminaliteit en Rechtshandhaving vindt de commissie de activerende en gevarieerde werkvormen en de centrale plaats die peer-feedback inneemt in het curriculum. De ‘levendige international classroom’ in de afstudeerrichting Criminology & Criminal Justice draagt bij aan de communitybuilding en vormt volgens de commissie binnen het programma een verrijking.

Bij de master Forensische Criminologie noemt de commissie het centraal stellen van de onderwerpen risicotaxatie en bewijswaardering als sterk punt. Dit is volgens de commissie onderscheidend binnen Nederland. Overigens werden beide masters op het punt toetsing beoordeeld als goed.

Internationalisering

De commissie deed ook twee belangrijke aanbevelingen. Zo zouden de opleidingen, ook in het kader van internationalisering, kunnen overwegen een Engelstalig vak in hun programma op te nemen. Daarnaast zou in de masters, en in het bijzonder in de master Forensische Criminologie, ruimte voor gebonden keuzevakken kunnen worden gecreëerd om zo studenten nog meer specialisatie aan te kunnen bieden.

'Wij zijn uiteraard erg blij met de beoordelingen en gaan aan de slag met de zinvolle aanbevelingen', zegt Maarten Kunst, hoogleraar Criminologie en opleidingsdirecteur van de bachelor- en masteropleidingen Criminologie. 'Samen met onze docenten en studenten gaan wij hier invulling aan geven.'

Op de foto staan (v.l.n.r.) dr. F. (Fiona) Schouten, die optrad als coördinerend secretaris; prof. mr. dr. S. (Suzan) van der Aa, hoogleraar Criminal Law & Criminology aan Maastricht University; prof. L. (Letizia) Paoli, gewoon hoogleraar Criminologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven (voorzitter); A. (Annika) Both, masterstudent Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (studentlid); prof. dr. A.C.M. (Toine) Spapens, hoogleraar Criminologie, verbonden aan Tilburg Law School van Tilburg University en prof. dr. T. (Tom) Vander Beken, gewoon hoogleraar aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.