Universiteit Leiden

nl en

Tienjarig bestaan Dual PhD Centre

Op 14 december vierde het Dual PhD Centre van de Universiteit Leiden haar tienjarig bestaan met een posterpresentatie, beschouwingen, muziek en een receptie aan de Haagse Schouwburgstraat. In het bijzijn van decaan Erwin Muller, oud-rector Douwe Breimer, oprichter Adriaan in ’t Groen en directeur Johannes Magliano-Tromp werd terug- en vooruitgeblikt.

Het centrum werd in 2008 opgericht in Den Haag om professionals in alle sectoren de gelegenheid te geven om naast hun beroepspraktijk aan een promotieonderzoek te werken. Het heette destijds Centrum Regionale Kennisontwikkeling: de samenwerking tussen universiteit en regio stond centraal. Het doel was om vragen uit de praktijk op wetenschappelijke wijze te beantwoorden. De eerste jaren was het een kleine onderneming met een bescheiden aantal promovendi, van wie inmiddels 18 met succes zijn gepromoveerd. Inmiddels is het centrum met 75 ingeschreven deelnemers fors gegroeid. Daarmee is ook het accent verschoven: niet alleen de praktijkvragen uit de regio zijn welkom, maar alle professionals die baan en promotieonderzoek willen combineren. Op hun speciale behoeften is het opleidings- en begeleidingsprogramma toegesneden. Daarom veranderde de naam naar Dual PhD Centre.

Prof. Douwe Breimer schetste een toekomstbeeld waarin het Dual PhD Centre gaat functioneren als poort waar buitenpromovendi in de regel passeren zullen om hun plek in de universiteit te vinden. Het bijspijkeren van academische vaardigheden, het formuleren van een beginnende onderzoeksvraag en het samenstellen van een goed begeleidingsteam staan centraal. Dat zal bijdragen aan een meer gestructureerde en succesvollere benadering van buitenpromovendi.

Alle betrokkenen werden tijdens het jubileum in het zonnetje gezet: werkgevers, promovendi, begeleiders en universiteitsbestuurders. Zij spraken hun vaste voornemen uit om de succesvolle samenwerking in de toekomst voort te zetten en uit te bouwen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.