Universiteit Leiden

nl en

Rogier Hartendorp benoemd tot bijzonder hoogleraar

De nieuwe leerstoel Maatschappelijke Effectiviteit van de Rechtspleging is onderdeel van de samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de rechtbank Den Haag.

Rogier Hartendorp (links)

Hartendorp is sinds 2010 rechter en is sinds 2014 werkzaam bij de rechtbank Den Haag. In 2008 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over alledaagse rechtspleging.

In een tijd waarin het rechterlijk gezag niet meer vanzelfsprekend is en in veel zaken een louter juridische beslissing niet toereikend is, ziet Hartendorp uit naar de bekleding van de leerstoel. 'Door de structuur van procedures worden partijen in een deel van de zaken verder uit elkaar gedreven. Als rechter kun je vervolgens oordelen over het geschil dat is voorgelegd, maar dan blijft de vraag of het achterliggende probleem daarmee is opgelost. Tegelijkertijd is een rechter natuurlijk geen maatschappelijk werker. Dat levert een interessant spanningsveld op.'

Samenwerking uitbreiden

De Universiteit Leiden werkt nu acht jaar samen met de rechtbank Den Haag. De komende jaren wil Hartendorp deze coöperatie uitbreiden. 'Ik heb een aantal fundamentele vragen over rol en positionering van de rechtspraak. Om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden en de juiste keuzes te maken hebben we een theoretisch kader nodig, waarin verschillende (wetenschappelijke) invalshoeken betrokken worden. Ik verheug me erop om me daar de komende jaren, samen met studenten, onderzoekers bij de universiteit en de collega’s bij de rechtbank in te gaan verdiepen.'

Joanne van der Leun, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, is blij met de benoeming van Hartendorp. 'De samenwerking met de rechtbank Den Haag is al jarenlang een verrijking voor de rechtbank en de faculteit. De thematische invulling die Rogier Hartendorp aan de functie gaat geven sluit direct aan bij discussies in de samenleving over de rechtspleging. Ook versterkt deze benoeming de koers die de faculteit de komende tijd wil varen. Meer aandacht voor de maatschappelijke rol en effecten van (onder andere) de rechtspleging. Dat de nieuwe hoogleraar ook ervaring meebrengt met empirical legal studies is helemaal fantastisch.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.