Universiteit Leiden

nl en

Neolithisch huis gaat in vlammen op

In naam van de wetenschap hebben Leidse archeologen een nagebouwd steentijdhuis in het Horsterwold in brand gestoken. Door het bestuderen van de overblijfselen kunnen archeologen bestaande en toekomstige vondsten beter begrijpen.

Het Horsterwoldhuis is in 2012 gebouwd door Leidse archeologen en studenten. Zeven jaar lang is de reconstructie voor educatieve doeleinden gebruikt. Omdat het gebied een nieuwe bestemming krijgt, moet het huis verdwijnen. En dat ging op spectaculaire wijze!

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Over het Horsterwoldproject

Met de verbranding van het huis komt een einde aan het project in het Horsterwold. Het uitgangspunt van de experimentele reconstructie was een huisplattegrond uit het Neolithicum (de late steentijd, c. 2500 v. Chr.), die bij Haamstede Brabers in Zeeland is opgegraven. De nadruk van het onderzoek lag op het bouwproces en wat voor technologische keuzes de mensen in het verleden konden hebben gemaakt. Voor de bouw werden alleen replica’s van werktuigen uit het Neolithicum gebruikt, terwijl de grondstoffen uit het omliggende bos werden gehaald. Het experimentele project heeft tot onverwachte inzichten geleid en werd internationaal met belangstelling gevolgd. Hoewel reconstructies van (pre-)historische huizen vaker worden gebouwd, is dit project uniek in de mate waarin arbeid, materialen en werktuiggebruik zijn gekwantificeerd. Nooit eerder werd het hele ‘leven’ van een archeologische huisreconstructie zo gedetailleerd gedocumenteerd, van begin tot eind.

Samenwerking Staatsbosbeheer

Het Hosterwoldproject is uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, de beheerder van het Horsterwold. Staatsbosbeheer heeft het huis gebruikt voor educatieve doeleinden met materiaal dat door archeologiestudenten is gemaakt. Archeologiestudenten van de Universiteit Leiden hebben er diverse experimenten uitgevoerd met onder meer aardewerk- en teerproductie.

Toekomstige onderzoeksvragen

Het einde van het Horsterwoldproject betekent niet het einde van het  Leidse onderzoek naar huizen uit het verleden. De Faculteit der Archeologie werkt namelijk samen met de Federatie Broekpolder bij de bouw van een Archeologisch Educatief Erf in Vlaardingen. Hier krijgen bezoekers een beeld van hoe het leven in Delfland en omstreken er in het verleden kan hebben uitgezien. Inmiddels zijn al twee experimenteel gebouwde huizen en twee boomstamkano’s te bewonderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.