Universiteit Leiden

nl en

Gastlezing van Generaal-majoor (ret) Patrick Cammaert

Op dinsdag 19 maart gaf Patrick Cammaert, generaal-majoor (ret), een gastcollege over vredeshandhaving aan de studenten van de Faculteit Governance en Global Affairs van de Universiteit Leiden. De lezing werd mede mogelijk gemaakt door het Institute of Security and Global Affairs (ISGA).

Patrick Cammaert heeft een uitgebreide carrière in zowel het Koninklijk Nederlands Marine Corps als binnen de Verenigde Naties. Tijdens zijn lezing deelde hij zijn ervaringen over verschillende missies, bijvoorbeeld de MONUC-missie in de DRC. Hij sprak over Mandaten van de Veiligheidsraad, Rules of Engagement (ROE), uitdagingen met betrekking tot het gebruik van geweld en eindigde met een aantal lessons learned. Het doel van zijn presentatie was om inzicht te geven in de belangrijkste obstakels, uitdagingen en lessen die zijn geleerd bij de uitvoering van het mandaat in het gebruik van geweld om burgers te beschermen.

Leiderschap

Een van de uitdagingen waar Cammaert op wees, is het gebrek aan leiderschap en verantwoording tijdens een vredesmissie. Bijvoorbeeld met de interpretatie van de mandaten van de Veiligheidsraad. 'Mandaten kunnen worden gezien als plafond of vloeren. Conservatieve, risicomijdende VN-functionarissen of commandanten die worden beperkt door hun eigen regering, zullen het mandaat interpreteren als een plafond. Creatieve en beslissende commandanten zullen daarentegen een leidende rol spelen door het mandaat als een vloer te interpreteren. Zij zullen het mandaat operationeel definiëren en alle mogelijkheden gebruiken naast het woord ook de ‘spirit’ van het mandaat te implementeren'.

De toekomst

Een andere uitdaging voor de toekomst van vredesmissies is het feit dat de missie zelf al jaren een doelwit is geworden. Ook sprak hij over de behoefte aan vrouwelijk militair personeel bij vredeshandhaving. Vrouwen benaderen problemen op een andere manier dan mannen. Cammaert benadrukte dat je voor succesvolle vredeshandhavingsmissies moet samenwerken met de lokale gemeenschap. ‘Zoek de hotspots waar geweld kan voorkomen, wees proactief en neem preventieve maatregelen. Wees je bewust van en wees voorbereid op gruwelijke situaties, je kunt je niet laten afleiden door verrassingen’.

Lessons learned

Patrick Cammaert eindigde zijn presentatie met enkele lessen die hij tijdens zijn carrière heeft geleerd. Ten eerste zijn inlichtingen essentieel. Ten tweede moeten missies als geheel op de hoogte zijn van het gebruik van geweld. Ten derde moet je je bezighouden met de lokale gemeenschap. Ten vierde: toon te allen tijde leiderschap! Zoals Brahmini in zijn rapport vermeldde: vertel de Veiligheidsraad wat ze moeten horen, niet wat ze willen horen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.