Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden beëindigt overeenkomst met Confucius Instituut

De universiteit zal de overeenkomst met het instituut niet verlengen na 31 augustus 2019, na afloop van de huidige termijn.

De Universiteit Leiden huisvest sinds 2007 een Confucius Instituut. Het Confucius Instituut heeft vele succesvolle activiteiten en evenementen georganiseerd voor studenten, scholieren en, via diverse culturele festivals, voor het bredere publiek. Het Confucius Instituut heeft vanuit de universiteit aldus bijgedragen aan kennis en begrip van de Chinese taal en cultuur in de Nederlandse samenleving en aan culturele en educatieve uitwisseling tussen China en Nederland.

De universiteit stelt het uitstekende werk dat het instituut heeft gedaan op prijs, maar zal de overeenkomst met het instituut niet verlengen na 31 augustus 2019, na afloop van de huidige termijn. Tot die tijd zal het instituut zijn gebruikelijke werkzaamheden voortzetten.

De universiteit heeft hiertoe besloten omdat de activiteiten van het instituut niet meer aansluiten bij de China-strategie van de universiteit zoals die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In deze strategie hebben projecten prioriteit die zijn gebaseerd op onderzoek aan de Universiteit Leiden en haar partnerinstellingen in China.

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan haar vruchtbare samenwerking met Chinese partners. De universiteit werkt inmiddels op het gebied van onderzoek en onderwijs samen met meer dan twintig universiteiten en wetenschappelijke organisaties in China, waaronder de Universiteit Shandong, de Chinese partnerinstelling in het Confucius Instituut. De Universiteit Leiden ziet ernaar uit de banden met de Universiteit Shandong de komende jaren verder te versterken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.