Universiteit Leiden

nl en

Principiële uitspraak over schending wetenschappelijke integriteit

Een voormalig medewerker van de Universiteit Leiden handelde in strijd met de wetenschappelijke integriteit, concludeert de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de universiteit in haar advies van 11 januari 2019 aan het college van bestuur.

De commissie oordeelt dat ook subsidieaanvragen bij wetenschappelijke fondsen vallen onder de code wetenschappelijke integriteit, en als zodanig door een commissie wetenschappelijke integriteit kunnen worden beoordeeld. In de waardering van wetenschappelijk werk, bijvoorbeeld ten behoeve van promoties en prijzen, spelen auteurschappen van gepubliceerde artikelen en toegekende subsidies een belangrijke rol. Dit impliceert dat bij het ten onrechte weglaten van namen bij artikelen of subsidieaanvragen schade aan een academische loopbaan kan worden toegebracht.  

De commissie oordeelt dat betrokkene door het ten onterechte vermelden en niet vermelden van individuen bij subsidie-aanvragen en bij wetenschappelijke artikelen heeft gehandeld in strijd met de wetenschappelijke integriteit.

De commissie oordeelt ook dat artikelen en symposiumbijdragen niet behoren te worden ingediend zonder co-auteurs te informeren en in staat te stellen op de inhoud te reageren.

De commissie ziet geen reden te twijfelen aan de inhoud van het wetenschappelijk werk.

De commissie heeft voorts vastgesteld dat de handelwijze met betrekking tot subsidieaanvragen en auteurschappen kon plaatsvinden in een onveilige werkomgeving binnen de betrokken afdeling. De geëigende kanalen om mogelijke inbreuken op de wetenschappelijke integriteit vroegtijdig te signaleren, hebben niet gefunctioneerd, stelt de commissie.

Het college van bestuur heeft de afgelopen twee jaar samen met het bestuur van de desbetreffende faculteit en in nauw overleg met de raad van toezicht van de universiteit maatregelen getroffen om aan de onderliggende cultuur binnen het instituut een einde te maken.

Het college van bestuur van de Universiteit Leiden heeft het advies van de CWI integraal overgenomen en inmiddels in een definitief besluit bekrachtigd.

De uitspraak staat inmiddels geanonimiseerd op de website van de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.