Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse universiteiten geven open access extra impuls

De Nederlandse universiteiten geven open access vanaf 2019 een extra impuls door de pilot ‘You share, we take care’ te starten om in samenwerking met onderzoekers publicaties na zes maanden beschikbaar te maken.

Om de ambitie van Nederland om 100% open access te bereiken in 2020 zijn met veel uitgevers afspraken gemaakt over publiceren in open access. Dit is op dit moment nog niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. Daarom wordt gefaciliteerd dat auteurs hun wetenschappelijk werk zes maanden na publicatie voor iedereen online beschikbaar stellen via zogenaamde universiteitsrepositories.

Amendement Taverne
De Nederlandse auteurswet biedt hiervoor een mogelijkheid dankzij artikel 25fa, ook wel het amendement Taverne genoemd. Dit amendement is vertaald naar concrete uitgangspunten en wordt nu door de VSNU, in samenwerking met de Universiteiten, via een pilot geïmplementeerd. Er gelden een aantal voorwaarden, voortvloeiend uit het amendement, om mee te doen aan de pilot. Wetenschappelijk onderzoek waar het werk op is gebaseerd moet geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd zijn en de (co)auteur moet een dienstverband hebben bij een Nederlandse instelling. Tevens moet het werk onder een bepaalde lengte blijven. Tijdens de pilot wordt er waar nodig aanvullende ondersteuning gegeven aan de auteurs die hun werk online willen delen.

Anton Pijpers, namens de VSNU en collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht: “Het is goed om nu een concrete stap te nemen om het amendement Taverne in te zetten om publicaties snel na de publicatiedatum beschikbaar te maken voor een breed publiek. Wetenschappers, docenten, studenten en andere geïnteresseerden wereldwijd hebben hier recht op als onderzoek met publieke middelen is gerealiseerd en het draagt bij aan de Nederlandse doelstelling om 100% open access te bereiken.”

Pilot
De pilot betreft recente publicaties van een beperkte groep auteurs die zes maanden na online publicatie open access in het repositorium worden opgenomen. De publicaties moeten aan de voorwaarden van de pilot voldoen en worden door de Universiteitsbibliotheek geregistreerd. Deelname kan daarom alleen na overleg met de Universiteitsbibliotheek en jouw faculteit. Wil je meedoen, neem dan contact op met openaccess@library.leidenuniv.nl.

Meer informatie over de pilot is te vinden op open access.nl of neem contact op met openaccess@library.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.