Universiteit Leiden

nl en

LLM Advanced Studies excellent bevonden door NVAO

Het NVAO-panel, dat bestond uit een Nederlandse en vier internationale hoogleraren, toonde zich zeer tevreden over de kwaliteit van zowel het onderwijs als de ondersteuning die aan studenten wordt geboden bij alle programma's.

Begin april 2018 ontving de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een panel van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Het doel van het bezoek was om zeven van onze LLM Advanced Studies-programma's opnieuw te accrediteren, namelijk Air and Space Law, European and International Business Law, Public International Law, European and International Human Rights Law, International Civil and Commercial Law, Law and Digital Technologies en International Children’s Law. Daarnaast werd ook de MSc in International Relations and Diplomacy, aangeboden door de Faculteit Governance and Global Affairs, geëvalueerd tijdens het bezoek.

Het NVAO-panel, dat bestond uit een Nederlandse en vier internationale eminent hoogleraren, toonde zich zeer tevreden over de kwaliteit van zowel het onderwijs als de ondersteuning die aan studenten wordt geboden bij alle programma's. Ook complimenteerden ze de faculteiten voor de managementstructuur en de kwaliteitsgarantiesystemen. Na het afronden van alle officiële procedures heeft de NVAO in januari 2019 formeel aangekondigd dat alle programma's voor de komende zes jaar opnieuw als excellent zijn geaccrediteerd. Dat is de hoogste classificatie die kan worden toegekend. Dit weerspiegelt de resultaten van het laatste heraccreditatiebezoek in 2011, waarna alle geëvalueerde Advanced LLM-programma's ook als excellent werden geclassificeerd. Het spreekt vanzelf dat de Faculteit der Rechtsgeleerdheid buitengewoon trots is op deze prestatie en de toewijding en het harde werk van het onderwijs- en ondersteunend personeel, zonder wie deze uitstekende resultaten niet mogelijk waren geweest.

Uit het verslag van de NVAO:

'The programmes have, in the opinion of the panel, a distinctive profile. The high academic standard (academic orientation) and the specific professional orientation define this profile. The panel applauds that this is made explicit in the intended learning outcomes as well as in the programme (courses). The panel concludes that the intended learning outcomes are appropriate for advanced academic master programmes, systematically surpass by a considerable margin the generic quality standard can be regarded as an international example. The level expected of students is high and is not only reflected in the intended learning outcomes but also in the entry requirements of the programmes and the profile of the programmes; to prepare students for a professional career as well as a career in research (PhD). The intended learning outcomes reflect the very high academic standard (i.e. academic orientation) and the explicit professional orientation of the programmes as well as the international focus of the programmes.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.