Universiteit Leiden

nl en

Aanbevelingen Van Boom & Tegelaar in Verklaringsformulier derdenbeslag

Jouke Tegelaar en Willem van Boom deden in oktober 2017 in het NJB verslag van een experiment over de begrijpelijkheid van het wettelijk voorgeschreven verklaringsformulier bij derdenbeslag. De conclusie: het formulier kan en moet begrijpelijker worden gemaakt. De concrete aanbevelingen die zij deden in hun artikel, zijn nu meegenomen in een herontworpen verklaringsformulier.

Bij derdenbeslag krijgt een ‘derde’, bijvoorbeeld een huurder, een formulier van de deurwaarder dat moet worden ingevuld. De ‘derde’ moet daarin opgeven wat hij zoal betalen moet, dus bijv. huur,  aan de beslagene. Dat bedrag zal de deurwaarder dan innen voor de beslaglegger. Juridisch ingewikkeld, dat derdenbeslag. Maar het formulier waar het allemaal mee begint voor de ‘derde’ is ook al een obstakel. De opbouw en taal van het formulier zijn wettelijk vastgelegd en blinken niet uit in eenvoud.

Het huidige verklaringsformulier is in 1991 bij AMvB vastgesteld en heeft sindsdien geen wijzigingen meer ondergaan. Als onderdeel van het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht is nu echter ook het verklaringsformulier kritisch tegen het licht gehouden. In de nota van toelichting bij het besluit tot wijziging van het verklaringsformulier wordt onderkend dat een vereenvoudiging van het modelformulier nodig is en daarin wordt ook expliciet verwezen naar het artikel van Tegelaar en Van Boom (NJB 2017/1918; ‘Eenvoudiger verklaringformulier bij derdenbeslag. Beter begrepen en beter ingevuld’).

Voor de concrete aanpassingen in het modelformulier is bovendien inspiratie geput uit de concrete aanbevelingen van Tegelaar en Van Boom. Zo is de toelichting bij het formulier daarin geïncorporeerd in plaats van los bijgeleverd, wordt de derdebeslagene expliciet uitgenodigd om eventuele tegenvorderingen in te vullen en wordt in het herontwerp onder meer gebruikgemaakt van visuele elementen die de derdebeslagene daar stapsgewijs doorheen leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.