Universiteit Leiden

nl en

Vier Leidse opleidingen flippen hun onderwijs

De aandacht en animo voor flipping the classroom neemt toe. Je onderwijs flippen wil zeggen: de lesstof die je nu klassikaal behandelt, online gaan aanbieden. Dat kan op veel manieren: een filmpje, een podcast, een quiz. De studenten bereiden zich aan de hand daarvan voor, zodat je tijdens het college actief aan de slag kunt met de stof.

Voortouw

Ondanks het feit dat zowel docenten als studenten de meerwaarde zien van flipping the classroom voor het activeren van studenten en voor het personaliseren van onderwijs, wordt dit onderwijsconcept wel door individuele docenten, maar nog niet breder toegepast.

Hier komt verandering in: de Universiteit Leiden neemt het voortouw met vier verschillende opleidingen (Biofarmaceutische Wetenschappen, Geneeskunde, Milieukunde, en Europees Recht) die opleidingsbreed aan de slag te gaan met een groot flipping the classroom ontwikkeltraject.

Multidisciplinaire teams

Onderwijscoördinatoren, ICTO-coördinatoren, facultaire video-ondersteuners, onderwijskundige adviseurs binnen de opleiding, en universitair docenten gaan gezamenlijk aan de slag om meerdere cursussen verspreid over leerjaren, of een heel onderwijsblok te vernieuwen. De grootse aanpak creëert daarnaast ook een groter draagvlak binnen de opleiding. 

Ontwerptraject

Een brede aanpak vraagt om een speciaal ontwerptraject. In samenwerking met het ICLON volgen de teams van de vier verschillende opleidingen een gestructureerde aanpak om hun onderwijs te herontwerpen, te implementeren en te evalueren in de loop van twee jaar. Naar verwachting zetten de teams in februari 2019 de eerste flipped ontwerpen al in.

'Het herontwerpen van curriculumonderdelen kan niet in isolement; er is feedback nodig van studenten en collega’s over bijvoorbeeld de duidelijkheid van een video en hoe je deze plaatst in het onderwijsontwerp', aldus Maarten van de Ven (een van de begeleiders en Afdelingshoofd HO bij het ICLON). 

'In eerdere pilotprojecten werkten we met individuele docenten die verkenden wat de potentie is van flipping en wat werkt en wat niet. Op basis van hun ervaringen en adviezen hebben we dit project opgezet voor hele teams. Ik vind het geweldig om te zien dat er zoveel interesse was voor de call for proposals waaruit deze vier opleidingen met de beste plannen naar voren kwamen. In hun plannen combineren zij verschillende ambities uit de onderwijsvisie. Flipping the classroom kan bijdragen aan actief leren en research based teaching. We gaan hun bevindingen met groot enthousiasme volgen. Ik kijk nu al uit naar de lessons learned van deze vier voorlopers.'

Armin Cuyvers,  universitair hoofddocent Europees Recht en lid van de Leiden Teachers’ Academy, ziet deelname aan het project als een unieke mogelijkheid: 'Het project spreekt me persoonlijk aan omdat ik graag aan studenten die momenten wil doorgeven waarop ik mijzelf echt voelde groeien door interactie met een ander. Raz die het No Harm principle uitlegde zoals ik het nog nooit had gezien, Schermers die mij liet inzien wat pragmatisch idealisme echt was en hoe je idealistisch kon zijn zonder naïef te zijn. Dat soort momenten ontstaat in interactie, in echt onderwijs, en als ik daar ruimte voor kan creëren met Flipping dan is dat geweldig.'

'Met een samenwerking met het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) en onze eigen ICTO-groep (ICT en Onderwijs) verwachten we inzicht te krijgen in onze ‘perfect blend’ en een richtinggevende routekaart voor het flippen van ons onderwijs te ontwikkelen. In het bijzonder voor de hoorcolleges. We zetten in op een maximale spreiding van ‘geflipt onderwijs’ over de drie studiejaren. Daarmee beogen we dat er een ‘evidence-based’ resultaat ligt ter inspiratie en verspreiding van activerend en onderzoekend onderwijs binnen de opleiding', legt Ellis Nieveen (Opleidingscoördinator Geneeskunde, LUMC) uit.

Marjo de Graauw (Universitair Docent, LACDR en lid van de Leiden Teachers’ Academy) vertelt dat het team 'vanuit dit innovatieproject, gesteund door de expertise van het ICLON, op systematische wijze onderwijsvernieuwing teweeg kan brengen binnen hun opleiding en daarmee andere collega’s binnen en buiten de opleiding kan inspireren om ook hun onderwijs te flippen'.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.