Universiteit Leiden

nl en

Internationale projecten REVEAL en PROMISE

PLATO fungeert momenteel als partner in meerdere internationale projecten, waaronder REVEAL en PROMISE.

REVEAL

REVEAL loopt van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2019. Dit project borduurt voort op voorgaande internationale projecten waar PLATO aan deelnam, waaronder GINCO en PROVIDE.
REVEAL staat voor: Re-arranging an Environment for Continuing Professional Development and Validation for Educators in Adult Learning. Het REVEAL project zet een Europees systeem op om de professionele ontwikkeling en validering daarvan voor docenten in de volwasseneneducatie voort te zetten. Negen partners uit acht Europese landen doen er aan mee. Het REVEAL project ontwikkelt een systeem en instrumenten, en heeft zich als doel gesteld daarmee de kwaliteit en de professionalisering van docenten in volwasseneneducatie te versterken.

PROMISE

PROMISE loopt van oktober 2018 tot en met juni 2021. Het project beoogt inclusie te bevorderen en radicalisering  tegen te gaan door middel van professionele ontwikkeling van opleiders. PROMISE staat voor: Promoting Inclusion in Society through Education. Het project heeft als doelstelling om onderwijsgevenden te ondersteunen in het omgaan met diversiteit in de klas. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het idee dat inclusie veel breder is dan alleen het onderwijs en dat het bevorderen ervan daarom om samenwerking met andere partners vraagt. Die samenwerking wordt versterkt als de betrokken partners daarbinnen werken aan vormen van interprofessioneel leren. Vanuit PLATO wordt vooral gewerkt aan de ontwikkeling van initiatieven op dat vlak van interprofessioneel leren en aan de ondersteuning daarbij van scholen en hun partnerorganisaties.

Contact

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen aan: plato@plato.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.