Universiteit Leiden

nl en

Halt-training ‘Sport en Gedrag II’ erkend

Op 12 december 2018 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de Halt-training ‘Sport en Gedrag II’ erkend als: Goed onderbouwd. PLATO heeft de theoretische onderbouwing voor deze training opgesteld.

De training ‘Sport en Gedrag II’ is gericht op jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die zich (verbaal en/of fysiek) agressief hebben gedragen op of rond het voetbalveld. Doel van de training is om herhaling van dergelijk gedrag te voorkomen. Dit gebeurt door bewustwording bij jongeren van hun gedrag en de gevolgen daarvan, versterking van vaardigheden en handhaven van de binding tussen jongere en vereniging. Het betreft een individuele aanpak van 20 tot 44 uur, waarin de jongere een aantal gesprekken met de Halt-medewerker heeft, opdrachten maakt, excuus aanbiedt aan het slachtoffer, boosheidscontroletraining doet en een (werk)opdracht op de vereniging uitvoert.
Ga voor meer informatie naar de website van het NJI.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.