Universiteit Leiden

nl en

Artikel Anne Aagten over migranten smokkel en Artikel 1F(b) Vluchtelingenverdrag

Artikel 1F Vluchtelingenverdrag verplicht de verdragsstaten om individuen, waarvan er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat zij betrokken zijn geweest bij het plegen van ernstige misdrijven, uit te sluiten van bescherming als vluchteling. Artikel 1F(b) ziet specifiek op ernstige niet-politieke misdrijven.

Anne Aagten schreef in het tijdschrift Crimmigratie & Recht een artikel waarin zij onderzocht of migranten smokkel in de Mediterrane zee als ernstig niet-politiek misdrijf aangemerkt kan worden en zo ja, welke vormen van participatie aan een smokkel operatie tot uitsluiting van bescherming als vluchteling zouden kunnen leiden.

Lees het artikel

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.