Universiteit Leiden

nl en

Unilever Research Prize voor masterstudent Lukas Kiefer

Leidse Biologiestudent Lukas Kiefer heeft de Unilever Research Prize 2018 gewonnen voor zijn onderzoek naar de efficiënte productie van een nieuw antibioticum. Kiefer: 'Ik wil biologische medicijnen beschikbaar maken voor mensen in nood.'

Slapend antibioticum

‘Er worden vandaag de dag steeds minder nieuwe antibiotica ontdekt. Tegelijkertijd zijn we getuige van de opkomst van besmettelijke ziekten die samenhangen met multiresistente bacteriën’, vertelt Kiefer. ‘Dit restulteert in een dringende behoefte aan nieuwe antibiotica.’ Daarom werkte Kiefer aan het ontrafelen van de controlemechanismen voor de biosynthese van lugdunomycine, een antibiotica geproduceerd door Streptomyces bacteriën. Dit zogenaamde ‘slapende’ antibioticum wordt echter maar in zeer kleine hoeveelheiden geproduceerd en is daarom nog niet door bedrijven geëxploiteerd. Kiefer heeft zich bezighouden met het verbeteren van de biosysnthese van deze antibiotica door Streptomyces, om zo de productieopbrengst te verhogen. Hij slaagde erin een essentieel activator gen te identificeren, evenals twee positieve regulatoren voor de productie van lugdunomycine.

Mutante stammen

Kiefer paste het DNA van de Streptomyces bacteriën aan. Hij creëerde nieuwe, mutante stammen waaruit hij verschillende regulerende genen verwijderde of juist extra tot expressie bracht. Op deze manier kon hij het effect van de genen op de lugdunomycineproductie bestuderen. ‘Na het creëren van de gemuteerde stammen, heb ik de organische verbindingen die ze produceerden geanalyseerd.’ Middels deze analyse bepaalde hij de hoeveelheid geproduceerde lugdunomycine en verwante stoffen. Deze hoeveelheden dienden als indicator voor het effect van de regulerende genen op de productie van het antibioticum.

Nieuwe antibiotica

Sinds zijn bachelor is Kiefer geïnteresseerd in het aanwenden van de vaak onbenutte potentie van micro-organismen om klinisch relevante middelen te produceren. ‘De samenleving heeft dringend behoefte aan nieuwe antibiotica om de almaar toenemende aantallen multiresistente bacteriën te bestrijden.’ Daarom zijn nieuwe antibacteriële stoffen zeer belangrijk. ‘Ik wil dit biologische geneesmiddel beschikbaar maken voor mensen in nood en mijn bijdrage leveren aan een betere gezondheidszorg.’ Kiefer is enthousiast en vereerd om de prijs in ontvangst te nemen. ‘Ik denk dat de prijs en de Global Goals niet alleen de studenten in mijn vakgebied motiveren om excellent onderzoek te doen, maar ook bewustwording creëren over hoe enkele van de meest urgente problemen van de huidige samenleving op moeten lossen.’

Uitmuntend

‘Lukas viel op door zijn uiterst professionele houding, die je zelden ziet bij een master student’, vertelt zijn supervisor Gilles van Wezel, wetenschappelijk directeur van het Institute Biology Leiden. ‘Hij nam ook zeer actief deel in discussies en werkbesprekingen.’ Volgens Van Wezel heeft Kiefer bijgedragen aan de productie en daarmee commercialisering van Streptomyces. Opleidingsdirecteur Remko Offringa vult aan: ‘Zijn scriptie past perfect binnen twee van de Global Goals van Unilever: gezondheid en verantwoordelijke productie. Een aardig detail waarmee hij zich van de andere Leidse Biologie kandidaten onderscheidde was dat hij vrijwilligerswerk in Afrika heeft gedaan.’ Lukas is niet alleen cum laude afgestudeerd, hij behaalde ook een 8,5 voor zijn stage.

The Unilever Research Prijs

De Unilever Research Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 13 talentvolle studenten van alle Nederlandse universiteiten voor de uitstekende kwaliteit van hun onderzoek op het gebied van chemie, biotechnologie, werktuigbouwkunde, landbouwwetenschap en sociale wetenschappen. De prijs staat dit jaar in het teken van de VN Global Goals for Sustainable Development. Een belangrijk criterium is daarom dat de afstudeeronderwerpen aansluiten bij één of meer van deze doelen. Met de prijs spreekt het bedrijf haar waardering uit voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek zoals dat aan de Nederlandse universiteiten wordt onderricht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.