Universiteit Leiden

nl en

Twee vrouwelijke Leidse wetenschappers geselecteerd voor Oncode

Oncode Institute is een nieuwe internationale netwerkorganisatie die erop gericht is wetenschappelijke uitkomsten op het gebied van kanker zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen. Twee jonge, Leidse vrouwelijke wetenschappers zijn geselecteerd om zich aan te sluiten bij Oncode: Laura Heiman (Leiden Academic Centre for Drug Research) en Sylvie Noordermeer (Geneeskunde).

Oncode Institute is een onafhankelijk instituut dat zich inzet om fundamentele inzichten over kanker zo efficiënt mogelijk te vertalen naar betere en meer betaalbare zorg voor de patiënt; het streven is dat kanker geen dodelijke ziekte meer is. In het instituut - een netwerkorganisatie zonder eigen gebouw - verenigt al ongeveer 560 Nederlandse toponderzoekers op het gebied van kanker, van negen instituten. Het instituut richt zich op drie pijlers: excellent onderzoek, intensieve samenwerking en krachtige valorisatie.

Oncode kan tot tot 2022 beschikken over een budget van 120 miljoen euro. Die investering komt van KWF Kankerbestrijding, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Health~Holland, NWO, ZonMW en de negen partnerinstituten waaronder de Universiteit Leiden. 

De twee nieuwe Leidse wetenschappers van Oncode zijn:

Dr. Laura Heitman – Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Leiden University

G-eiwit gekoppelde receptoren in kanker
Laura Heitman brengt haar expertise in de moleculaire farmacologie en de medicinale chemie in.Hoewel het duidelijk is dat G-eiwit gekoppelde receptoren (GPCR's) een rol spelen bij kanker, is er weinig bekend over de mechanismen waarin ze betrokken zijn. Dr. Laura Heitman wil de rol van GPCR's in het moduleren van de tumormicro-omgeving en in de intrinsieke tumorsignalering identificeren en begrijpen. Dit kan uiteindelijk leiden tot de identificatie van medicijntargets. Laura Heitman brengt haar expertise in de moleculaire farmacologie en de medicinale chemie in.

Dr. Sylvie Noordermeer – Department of Human Genetics, LUMC

Van fundamenteel BRCA1-onderzoek naar de kliniek
Het is bekend dat BRCA1 genoomstabiliteit behoudt en dat BRCA1-mutaties direct gekoppeld zijn aan familiegebonden borst- en eierstokkanker en sporadische kankers van verschillende oorsprong. Ondanks decennia van onderzoek, blijft de mechanistische rol van BRCA1 bij het behoud van genoomstabiliteit slecht begrepen. Dr. Sylvie Noordermeer werkt aan een beter begrip van de BRCA1-functie om de behandeling van onder invloed van BRCA1 ontstane tumoren te verbeteren. De selectiecommissie waardeerde de duidelijke onderzoeksfocus dr. Noordermeer, waarin zij fundamenteel onderzoek combineert met een translationele twist.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.