Universiteit Leiden

nl en

Paul Wouters nieuwe decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen

Professor dr. P.F. (Paul) Wouters wordt met ingang van 1 januari 2019 decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Wouters wordt voor een termijn van drie jaar benoemd en volgt professor dr. Hanna Swaab op wegens het aflopen van haar tweede termijn als decaan. Swaab blijft aan de faculteit verbonden als hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen.

Hoogleraar Scientometrie Paul Wouters wordt de nieuwe decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.
Hoogleraar Scientometrie Paul Wouters wordt de nieuwe decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Paul Wouters is hoogleraar Scientometrie. Zijn onderzoek richt zich op de wijze waarop onderzoeksevaluaties en prestatie-indicatoren de criteria voor wetenschappelijke kwaliteit en relevantie vormgeven. Hij heeft onder meer gepubliceerd over de geschiedenis van de Science Citation Index, over theorievorming in de scientometrie en bibliometrie, over wetenschapsbeleid, en over de rol van informatiesystemen in het ontwikkelen van nieuwe methoden in de sociale en geesteswetenschappen.

Wouters is daarnaast sinds 2010 directeur van het Centre for Science and Technology Studies (CWTS). Het CWTS is een interdisciplinair wetenschappelijk instituut van de Universiteit Leiden dat de rol van wetenschappelijk onderzoek bestudeert in technologie, innovatie en maatschappij. Dat doet het CWTS door te onderzoeken hoe evaluatiesystemen de ontwikkeling van kennis beïnvloeden, door bibliometrische methoden en maatstaven te ontwikkelen, en door bij te dragen aan publieke discussies over de rol van wetenschap in de samenleving. Wouters’ termijn voor deze functie loopt eind 2018 af.

Het College van Bestuur is ingenomen met de benoeming. ‘Paul Wouters is een zeer ervaren onderzoeker, docent en bestuurder die over een sterk wetenschappelijk en maatschappelijk netwerk beschikt. We kijken uit naar de samenwerking en hebben er het volste vertrouwen in dat hij de positie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen verder zal versterken’, aldus Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur. 

Het faculteitsbestuur deelt de mening van het College van Bestuur. ‘Wij kennen Paul Wouters als een zeer kundig, gedreven en verbindende onderzoeker, docent en bestuurder. Hij kent de faculteit sociale wetenschappen heel goed en het is fantastisch dat hij zich de komende jaren wil inzetten voor onze faculteit als decaan,’ aldus Hanna Swaab namens het faculteitsbestuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.