Universiteit Leiden

nl en

De afdeling sociaal recht verwelkomt twee nieuwe medewerkers

De afdeling Sociaal recht is deze zomer versterkt met twee nieuwe medewerkers: Suzanne Kali (docent) en Hanneke Bennaars (universitair docent).

Hanneke Bennaars is na een carrière in de advocatuur in 2015 gepromoveerd op de rechtspositie van de statutair bestuurder. Zij is als onderzoeker en universitair docent verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar nieuwe vormen van werk, zoals platformwerk en publiceert en doceert daarnaast over het arbeidsrecht in brede zin.
Overzicht van publicaties.

Suzanne Kali is naast haar werk bij de afdeling Sociaal recht tevens verbonden aan de Radboud Universiteit, waar zij momenteel haar dissertatie afrondt met betrekking tot intergenerationele solidariteit bij arbeidsvoorwaardelijk pensioen. In haar onderwijs en onderzoek houdt zij zich niet alleen bezig met arbeidsrechtelijke vraagstukken, maar ook met pensioen en rechtsvergelijking.
Overzicht van publicaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.