Universiteit Leiden

nl en

Carsten de Dreu neemt Spinozaprijs in ontvangst

De Leidse psycholoog Carsten de Dreu heeft op 12 september de Spinozapremie ontvangen uit handen van minister Van Engelshoven van Onderwijs. Hij kreeg de premie van 2,5 miljoen om zijn baanbrekende onderzoek naar groepsdynamiek voort te zetten.

Niet alleen cognitie

De Dreu doet grensverleggend onderzoek naar conflicten, onderhandelingsprocessen, besluitvorming en creativiteit binnen kleine groepen. Hij toonde al aan dat slechte besluitvorming en groepsdenken niet alleen voortkomen uit cognitieve tekortkomingen.

Carsten de Dreu met het bronzen beeld van Spinoza dat bij de premie hoort. (foto: NWO/Bram Saeys)
Carsten de Dreu met het bronzen beeld van Spinoza dat bij de premie hoort. (foto: NWO/Bram Saeys)

Biologische mechanismen

Waarom reageren we in een groep op een bepaalde manier en waarom in groepsverband op een bepaalde manier op een concurrerende groep? Over de achterliggende biologische mechanismen is nog erg weinig bekend. Carsten de Dreu gaat met zijn Spinozapremie een interdisciplinaire onderzoeksgroep opzetten waarmee hij een in de neurobiologie verankerd model wil ontwikkelen dat samenwerking en conflicten binnen en tussen groepen verheldert.

Nieuw: Stevinlaureaten

Jaarlijks reikt NWO vier Spinozapremies uit. Dit jaar kwamen daar twee Stevinlaureaten bij van eveneens 2,5 miljoen. Ligt bij de Spinozapremies de nadruk op vernieuwend fundamenteel onderzoek, bij de Stevinlaureaten is de maatschappelijke impact doorslaggevend.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Video-interview met Carsten de Dreu, Spinozalaureaat 2018

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.