Universiteit Leiden

nl en
Foto: Arenda Oomen

Bescherming kinderen drijft Cleveringahoogleraar Dettmeijer-Vermeulen

De in Leiden afgestudeerde jurist Corinne Dettmeijer-Vermeulen was lange tijd de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Kom op 26 november luisteren naar haar Cleveringa-oratie.

Al haar hele carrière zet Dettmeijer-Vermeulen (69) zich in voor de bescherming van slachtoffers en de vervolging van daders. Als Nationaal Rapporteur hield ze van 2006 tot eind 2017 de regering op de hoogte van de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Ze monitorde de effecten van het overheidsbeleid en deed aanbevelingen om de aanpak te verbeteren. Bij de bestrijding van mensenhandel draait het om vraagstukken als recht, vrijheid en verantwoordelijkheid en dit zijn ook de thema’s van de Cleveringaleerstoel (zie kader). Dettmeijer-Vermeulen heeft nu zitting in de Expert Advisory Board of the Global Fund to End Modern Slavery.

Enorme omvang kindermisbruik

In haar laatste statement als Nationaal Rapporteur uitte ze eind 2017 haar zorgen over de nog altijd grote omvang van seksueel misbruik. ‘Eén op de drie kinderen maakt ooit een vorm van strafbaar seksueel geweld mee. Dat is heel veel. Desondanks beluister ik bij de reacties op #MeToo opmerkingen als: ‘Slaat het niet door?’ of ‘Het wordt zo groot gemaakt’. Tegen de mensen die zo reageren, wil ik zeggen: het wordt niet groot gemaakt, het ís groot.’ Ze maande de nieuwe regering en de hele maatschappij om nog meer te doen aan preventie en bestrijding, want anders blijven volgens haar kinderen op grote schaal slachtoffer van misbruik.

Taskforce Mensenhandel

Dettmeijer-Vermeulen studeerde Nederlands recht in Leiden. Na haar rechtersopleiding werkte ze vijf jaar als officier van justitie en specialiseerde ze zich in jeugdzaken. Dat deed ze ook in haar latere werk als rechter en vicepresident van de rechtbank in Den Haag. Naast haar reguliere werk zette Dettmeijer-Vermeulen zich in voor diverse (internationale) commissies en adviesorganen, zoals de Taskforce Mensenhandel en de High-level Global Taskforce to End Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism. Feministisch maandblad Opzij plaatste haar in 2015, 2016 en 2017 in de Opzij Top 100 Machtigste Vrouwen van Nederland.

Ieder jaar herdenkt de universiteit de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de protestrede van de Leidse rechtendecaan Rudolph Cleveringa. Op 26 november 1940 sprak hij zich uit tegen het ontslag van zijn Joodse collega Eduard Meijers waarna hij gearresteerd werd. De Cleveringaleerstoel is een wisselleerstoel van een jaar en de Cleveringahoogleraar houdt zich beurtelings bezig met de Tweede Wereldoorlog of met vraagstukken op het gebied van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid. Eerdere Cleveringahoogleraren waren onder anderen de historici en voormalig NIOD-directeuren Hans Blom en Marjan Schwegman, voedselwetenschapper Louise Fresco, Leids bijzonder hoogleraar Job Cohen en Artsen Zonder Grenzen-voorzitter Joanne Liu.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.