Universiteit Leiden

nl en

Veerstichting zoekt inspirerende professionals voor symposium

De Veerstichting is voor haar 39ste symposium op 20 en 21 september 2018 op zoek naar betrokken alumni. Hebt u affiniteit met het thema van dit jaar: Kiezen voor Kwetsbaarheid?

Sinds 1979 brengt de Veerstichting topstudenten en de zogeheten ‘vormgevers van de maatschappij’ samen. De Veerstichting streeft naar een zo divers mogelijk publiek zodat het thema van zoveel mogelijk verschillende invalshoeken wordt benaderd.  Bent u werkzaam in het zakenleven, de politiek, de wetenschap, bij een belangenorganisaties of in de sport- of kunstwereld, en wilt u in contact komen met andere vormgevers en topstudenten? Wilt u de kans hebben om de jonge generatie te inspireren en daarnaast zelf geïnspireerd te worden? En bent u genegen de deelname van een student aan het symposium van de Veerstichting mogelijk te maken?

Veercongres in 2017
Veercongres in 2017

Unieke ontmoetingen tussen generaties

Van student technische natuurkunde tot student rechtsgeleerdheid, van CEO tot kunstenaar, het Veersymposium maakt unieke ontmoetingen tussen generaties mogelijk. Deze uitwisseling wordt ondersteund door nationale en internationale topsprekers. Voorbeelden zijn: Robert Dijkgraaf, Fresku, Mario Monti, Daan Roosegaarde, Neelie Kroes, Ayaan Hirsi Ali, Mark Rutte, Jang Jing-Sun en Ahmed Aboutaleb. Voor dit jaar zijn al gecontracteerd:

  • Brendan O’Neil, Brits journalist, dwarse opiniemaker en gepassioneerd verdediger van de vrijheid van meningsuiting;
  • Fauzia Ilyas, Pakistaanse voorzitter en medeoprichter van de Atheist & Agnostic Alliance Pakistan;
  • Kyrre Lien, Noors documentairemaker die haatdragers op social media interviewde, en
  • Lokke Moerel, een van de bekendste privacy-advocaten ter wereld, verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar Global ICT Law aan de Universiteit van Tilburg.

250 studenten en 250 ‘vormgevers’

Het Veersymposium duurt twee dagen en vindt plaats in de Pieterskerk in Leiden. Het deelnemersveld bestaat uit 250 studenten van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen, geselecteerd op basis van een aanmeldopdracht, en 250 ‘vormgevers’ (bij de Veerstichting ook shaper genoemd) uit onder meer het zakenleven, de politiek, de wetenschap, belangenorganisaties de sport en de kunsten. De ontmoeting tussen deze groepen is een bron van energie: twee dagen inspireren en geïnspireerd worden, vaak resulterend in vernieuwende inzichten bij de individuele deelnemers.

Lokale teams werven studenten in andere steden. Zij organiseren ook een Veerstichting-evenement, bijvoorbeeld een mini-symposium over een van het thema afgeleid onderwerp.

Thema

Elk jaar staat een levensbeschouwelijk thema centraal dat ligt op het raakvlak van mens, organisatie en maatschappij. De thema’s reflecteren opkomende trends en stimuleren deelnemers om zich te mengen in discussies in een open en unieke sfeer. De toelichting op het thema van dit jaar, Kiezen voor Kwetsbaarheid, is deze: Kwetsbaarheid wordt vaak gezien als een zwakte, een gebrek, een onzekerheid. Door de negatieve associatie die kwetsbaarheid met zich meebrengt wordt deze vaak onderdrukt, wegens de angst ermee te worden geconfronteerd. Overheden, het bedrijfsleven en de mens als individu - zelden zullen ze bewust kiezen voor kwetsbaarheid. Maar hoe beïnvloedt kwetsbaarheid hun handelen en de keuzes die zij maken?

Bannerfoto: Veercongres 2017, contact maken

Deelname aan het Veersymposium op 20 en 21 september 2018 in de Pieterskerk, met discussies, andere contactactiviteiten en sprekers, is volgens eerdere deelnemers een unieke en bijzondere ervaring. Wilt u die beleven en deelnemen als vormgever? Deelname kost € 499,- (incl. BTW), waarmee u tevens de deelname van een student bekostigt. Eén dag deelnemen en een andere vormgever financieren kan ook. Het Veersymposium wordt gesponsord door een aantal bedrijven en instellingen, waaronder de Universiteit Leiden. Naar de website van de Veerstichting

Tekst: Corine Hendriks

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.