Universiteit Leiden

nl en

Serge Fehr benoemd tot hoogleraar Quantum informatietheorie

Per 1 juni is Serge Fehr benoemd tot hoogleraar Quantum informatietheorie aan het Leidse Mathematisch Instituut (MI). Fehr is in dienst van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en is sinds zijn benoeming één dag per week werkzaam bij het MI. Fehrs onderzoek is gericht op de quantumcryptologie en zal voornamelijk plaatsvinden in de groep Algebra, Geometry & Number Theory.

Samenwerking

Fehr studeerde wiskunde aan de ETH Zürich en promoveerde in 2003 in Aarhus, Denemarken. Na een postdoc in Sydney begon hij in 2004 in de Cryptology onderzoeksgroep van Ronald Cramer bij het CWI, waar hij vanaf 2010 als tenured onderzoeker in vaste dienst is. Fehr blijft naast zijn hoogleraarschap vier dagen werkzaam bij het CWI. Deze benoeming heeft dan ook als doel de samenwerking tussen het CWI en het MI verder te versterken.

Aanvullende expertise

Fehr zal zich in Leiden vooral gaan richten op onderwijs en onderzoek in quantum informatietheorie en quantum computing en de cryptografische toepassingen daarvan. Dit zal mede plaatsvinden in de context van het NWO Zwaartekracht Quantum Software Consortium, waarin het MI een van de zes hoofddeelnemers is. Met Ronald Cramer is er al een hoogleraar Cryptologie bij het MI; met de komst van Fehr wordt de aanwezige expertise aangevuld.

Doelen

Voor Fehr is het duidelijk wat hij wil bereiken met zijn hoogleraarschap. ‘Ik wil het onderzoeksdomein van het MI verbreden dat zich richt op rekenkundige aspecten door quantumalgoritmen erin op te nemen. Daarnaast wil ik een onderwijsprogramma opzetten voor studenten over de onderwerpen quantum computing en quantum informatietheorie. En ik ben van plan de samenwerkingsverbanden te stimuleren binnen het MI, maar ook met het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION) en met QuSoft – het Nederlands onderzoekscentrum voor quantumsoftware.’

Verdiensten

Fehr wordt gezien als een internationaal zeer gerespecteerd en productief onderzoeker, die fundamentele bijdragen geleverd heeft aan zowel de klassieke en quantum cryptografie, als aan de quantum informatietheorie. Hij publiceert met grote regelmaat bij de twee belangrijkste internationale conferenties op zijn gebied, CRYPTO en EUROCRYPT, waar hij ook geregeld in de programmacommissie zit. Daarnaast is Fehr regelmatig PC Chair en organisator van conferenties en workshops. In 2015 is hij benoemd in de editorial board van het Journal of Cryptology, het belangrijkste tijdschrift in de cryptologie.

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het Amsterdam Science Park en is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO. Het instituut heeft een sterke internationale positie. Ruim 150 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek en dragen de verkregen kennis over aan de maatschappij. Meer dan 30 van de onderzoekers zijn hoogleraar aan een universiteit. Het instituut heeft 25 spin-off bedrijven voortgebracht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.