Universiteit Leiden

nl en

Op verschillende manieren tussentijds toetsen

In het hoger onderwijs wordt op allerlei manieren tussentijds getoetst. In haar promotie-onderzoek laat Indira Day (ICLON) zien dat docenten de vrijheid om verscheidene toetsvormen te gebruiken moeten kunnen blijven benutten, omdat niet één soort toets optimaal is. Promotie op 28 juni 2018.

Tussentijds toetsen wordt gedefinieerd als ‘alle vormen van toetsing die studenten tijdens het blok voltooien’. Er is al veel bewijs dat tussentijds toetsen werkt om studentprestaties te bevorderen. Er is echter nog niet veel bekend over of bepaalde kenmerken van tussentijds toetsen (zoals de vorm, de becijfering, en gegeven feedback) de prestaties kunnen beïnvloeden.

Naast deze invloed van toetskenmerken is in dit onderzoek gekeken naar de percepties van docenten en studenten over tussentijds toetsen. Alle docenten en studenten krijgen in hun onderwijspraktijk met tussentijds toetsen te maken.  Het is dus belangrijk om te onderzoeken hoe zij denken over de voor- en nadelen van tussentijds toetsen.

Er zijn drie soorten onderzoek gedaan voor de resultaten: een literatuurreview, interviews met docenten en studenten, en een vragenlijstonderzoek.

Conclusies

Er is niet één optimale manier van tussentijds toetsen, maar er zijn verschillende verschijningsvormen van de vier toetskenmerken: feedback,verplichtheid, beloning, assessor. Al deze kenmerken hebben een positieve invloed op de cijfers.

Zowel docenten als studenten kijken over het algemeen positief naar tussentijds toetsen, maar hebben daar verschillende redenen voor. Studenten willen de tussentoets gebruiken om hun tentamen te halen, terwijl docenten de toets willen gebruiken om juist iets anders dan het tentamen te kunnen toetsen. Docenten zetten tussentijdse toetsen voornamelijk in met het doel studenten te ondersteunen in hun leerproces. Ze zouden hierin vaak nog verder willen gaan als ze niet tegengehouden werden door praktische zaken als werkdruk. Verder blijkt het eindexamencijfer van studenten de sterkste voorspeller te zijn voor hun cijfers in het eerste jaar, onafhankelijk van de tussentijdse toetsvorm.

De onderzoeksresultaten laten een positief beeld zien over tussentijds toetsen, van zowel docenten als studenten.

Foto: John Birdsall / John Birdsall Education / John Birdsall Social Issues Photo Library / Press Association Images / Universal Images Group

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie