Universiteit Leiden

nl en

Olivier gaat voor tweede termijn

Olivier Fajgenblat (22), op Instagram bekend als de Lipsiusmeneer, begint in september aan zijn tweede termijn als assessor van onze faculteit. Ondertussen schreef hij tijdens de kerstvakantie ‘even’ zijn bachelorscriptie Film en literatuurwetenschap en is hij nu bezig met zijn master Literatuurwetenschap. Hoe was zijn eerste jaar als assessor? Welke ervaringen en ideeën heeft hij opgedaan? En welke prioriteiten heeft hij voor de komende periode?

Hoe heb je dit jaar ervaren tot nu toe?

"Ik vind het assessorschap een unieke en waardevolle ervaring – ik word er nog steeds blij van. Het is in het begin heel erg wennen: je moet de organisatie verkennen en ontdekken. Gelukkig stonden de bestuursleden daar begripvol tegenover en werd ik ieder moment serieus genomen. Dat is toch prettig, als je bedenkt dat het gaat om bestuurders die zo’n dertig jaar meer ervaring hebben met (facultaire) organisaties dan ik. Ik denk dat je als assessor pas rond de kerstvakantie je takenpakket volledig onder de knie kunt hebben. En dan duurt het nog maar een paar maanden tot je alweer een opvolger moet zoeken – best jammer voor de continuïteit, zeker voor zo'n grote faculteit als de onze. Daarom ben ik heel blij dat ik het voor een tweede jaar mag doen. Nu kan ik verder met de plannen die ik heb gemaakt en anders had een opvolger opnieuw zo lang moeten wennen."

Op welke manier heb je het assessorschap ingevuld?

"Toen ik mijn draai gevonden had, zo rond maart, heb ik nieuwe initiatieven bedacht naast mijn vaste taken.  Omdat ik het belangrijk vind dat studenten meedenken over vraagstukken die binnen de organisatie leven, heb ik drie Humanities Lunches georganiseerd over Diversiteit, Arbeidsmarktvoorbereiding en Communicatie. Iedere bijeenkomst, die ik samen met de verantwoordelijke afdelingen organiseerde, heb ik met een glimlach kunnen beëindigen, dankzij de scherpe en constructieve suggesties van de aanwezige studenten. Ik heb een overleg in het leven geroepen met de studenten in opleidingsbesturen; we starten vanaf september 2018. Het doel is om de inspraaklijnen te verstevigen en de kijk van die studenten op bepaalde zaken te kunnen benutten. Het zou mooi zijn als  mensen van wie de takenpakketten aan elkaar grenzen, elkaar kennen en beseffen dat ze binnen de faculteit geen losse satellieten zijn, maar elkaar kunnen versterken. Mede daarom heb ik ook de Middag van de Medezeggenschap georganiseerd, waar mensen uit de verschillende onderdelen van de medezeggenschap binnen de faculteit werden betrokken bij actuele  thema’s en uitgebreid met elkaar in gesprek konden gaan. “

Zou je je medestudenten de functie van assessor aanraden?

"Het is een hele waardevolle ervaring. Je hebt als student een unieke positie tussen allemaal heel ervaren medewerkers en bestuurders. Ik ben persoonlijk erg gegroeid in het omgaan met mensen, het aangaan van dialogen en het rekening houden met andermans belangen. Onderwijskundige vraagstukken, zoals de ideale bouw van een curriculum, ben ik steeds interessanter gaan vinden, terwijl ik me daar vroeger als ‘gewone’ student weinig vragen over stelde. Toen ik naar Leiden kwam vond ik literatuur fantastisch en wilde ik schrijver worden;  ik schreef ook poëzie en korte verhalen. Maar nu ik dit heb meegemaakt heb  ik ook wel interesse in een functie in de onderwijskundige hoek.”

Waarom een tweede termijn en wat zijn je plannen?

"Ik wilde het en mijn bestuursgenoten ook. Voor de continuïteit is dat heel fijn. Op universitair niveau ben en blijf ik betrokken bij verschillende thema’s, zoals de harmonisatie van de onderwijslogistiek, bijvoorbeeld de roosters en de koppeling van Blackboard en uSis. Daarnaast willen we studenten meer betrekken bij de Nationale Studenten Enquête. Het zou mooi zijn als we de respons kunnen verhogen en daar overal een goede terugkoppeling van kunnen geven. Studenten hebben goede ideeën over hoe dat beter kan en daar wil ik me hard voor maken. Onlangs heb ik, samen met anderen, bedacht dat we iets wilden doen met het psychologisch welzijn van studenten, waarover in de media al zorgelijke berichten verschenen. Daar is het symposium Stressloos Studeren uit voortgekomen. De opbrengsten daarvan worden binnenkort in een rapport aan het College van Bestuur aangeboden. Het is een belangrijk onderwerp en ik wil me er ook komend jaar voor blijven inzetten."

Tenslotte, voor alle studenten: heb je interesse om actiever te worden binnen de faculteit of om in de toekomst student-assistent te worden? Neem contact op met Olivier. Hij helpt je graag vooruit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.