Universiteit Leiden

nl en

NIMAR studiereis naar Marokko: islam en burgerschap

Ben je leraar (geschiedenis, maatschappijleer, godsdienst, filosofie, aardrijkskunde…) en zit je met vragen over de relatie tussen burgerschap en islam? Dan is de studiereis naar Marokko van NIMAR misschien iets voor jou. Van 17 tot en met 24 oktober reist een select gezelschap af naar verschillende steden, instellingen en maatschappelijke organisaties in Marokko.

Heb je wel eens gesprekken met leerlingen over de vrijheid van meningsuiting en van godsdienstuitoefening, over de gelijkheid tussen man en vrouw in de islam, over het verschil tussen moslims en niet-moslims? Weet je soms niet goed hoe dat gesprek aan te gaan? Heb je het gevoel dat meer kennis over de islam en over Marokko – herkomstland van veel moslimleerlingen – je daarbij zou kunnen helpen?

Op reis in Marokko gaan we graag samen op zoek naar antwoorden. Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van onze expertise over Marokko en de islam en jullie onderwijsexpertise ideeën kan opleveren om deze moeilijke gespreksonderwerpen beter bespreekbaar te maken en zo de onderwijspraktijk te verbeteren.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor gemotiveerde (toekomstige) leraren die graag met dit thema aan de slag willen. Wij verwachten een actieve bijdrage van deelnemers, in de voorbereiding, tijdens de reis en achteraf. Op basis van deze bijdragen stellen wij een brochure samen die beschikbaar wordt gesteld via onze website.

Waarom Marokko?

Marokko is een van de weinige landen in het Midden-Oosten die aan de Arabische lente een vreedzame vorm heeft weten te geven door het pad van brede, gestage politieke hervormingen op te gaan. De Marokkaanse overheid verklaart de relatieve maatschappelijke rust mede door haar islampolitiek, gericht op gematigdheid, tolerantie en vreedzaam samenleven.

Doel van de reis

De reis heeft twee doelen: enerzijds kennisverwerving over vormen van islambeleving in Marokko, en anderzijds kritische reflectie op het Marokkaanse beleid en de praktijk en de mogelijke implicaties voor Nederland. Een vergelijkend perspectief staat centraal tijdens deze reis: wat kunnen de landen van elkaar leren over de omgang met burgerschap, religie en extremisme? Met de reis beogen de organisatoren een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over de islam in Nederlandse scholen. Leraren geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst zijn bij uitstek geschikt om dit gesprek met hun leerlingen en collega’s aan te gaan.

Globaal programma

  • Het programma begint in Leiden waar een startbijeenkomst wordt georganiseerd. Die zal plaatsvinden in september.
  • In Marokko bezoeken we verschillende steden, instellingen en maatschappelijke organisaties en bieden de gelegenheid om met verschillende groepen van gedachten te wisselen. Er wordt voldoende tijd ingeruimd om op de opgedane indrukken te reflecteren, en een eerste opzet te maken voor een concreet eindproduct.  Daarnaast is er ruimte voor culturele en sociale activiteiten. We verwachten van de deelnemers een zekere flexibiliteit in de uitvoering van het programma.
  • In Leiden komt de groep na afloop opnieuw bij elkaar om de voorstellen voor de onderwijspraktijk  te delen en te bespreken.

Organisatoren

De reis wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR), Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, in samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Rabat en Marokkaanse partners. Het is de vijfde activiteit in een driejarig programma van studiereizen en bijeenkomsten.

Wie kan zich aanmelden?

Deelname aan de reis staat open voor leraren (geschiedenis, maatschappijleer, godsdienst, filosofie, aardrijkskunde, …) waarbij wij streven naar een divers gezelschap. Studenten in de laatste fase van hun lerarenopleiding in een van deze domeinen kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Aanmelden

Reis- en verblijfskosten worden gedragen door de Universiteit Leiden. Lunch of diner en andere kleine uitgaven zijn voor rekening van de deelnemers. Belangstellenden kunnen solliciteren door een motivatiebrief en een curriculum vitae uiterlijk zondag 8 juli te sturen aan Annemarike Stremmelaar (a.stremmelaar@hum.leidenuniv.nl).

De motivatiebrief vermeldt een vraag of probleem uit de onderwijspraktijk waarvoor de deelnemer een antwoord of oplossing zoekt. Een selectiecommissie beslist wie toegelaten wordt. Geselecteerde kandidaten krijgen uiterlijk op 16 juli een bevestiging van hun deelname.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.