Universiteit Leiden

nl en

Daniel Curtis viert VIDI in China

Onderzoeker Daniel Curtis van het instituut voor Geschiedenis ontving een VIDI subsidie voor zijn onderzoek ‘Positively Shocking: The Redistributive Impact of Mass Mortality through Epidemic Diseases and Violent Conflict in Early Modern Northwest Europe’. Hij wil weten of ongelijkheid binnen samenlevingen afneemt tijdens rampen van catastrofale omvang zoals oorlogen en epidemieën. We vroegen hem naar zijn reactie.

Daniel, gefeliciteerd met je Vidi! Wanneer hoorde je het en hoe reageerde je?

“Ik hoorde het eind mei. Het was eerlijk gezegd wel zenuwslopend. Ik had een code gekregen waarmee ik kon opzoeken of ik bij de winnaars zat. Eenmaal ingelogd moest ik een lange lijst doorzoeken om te zien of mijn aanvraag was toegekend. Ik was nogal bezorgd omdat ik een laag nummer had en van de eerste 35 namen waren er 34 niet toegekend. De enige uitzondering was ik!”

Kun je wat meer vertellen over je onderzoek?

"Ja, recent is bekend geworden dat in de loop van de geschiedenis van de mensheid de sociaaleconomische ongelijkheid alleen is afgenomen na een periode van extreem geweld of plotselinge massale sterfte als gevolg van epidemieën. Ik vind dit beeld, als het waar is, nogal deprimerend, omdat het suggereert dat het verminderen van ongelijkheden op een vreedzame manier, zoals progressieve belastingstelsels en dergelijke, inderdaad ontzettend moeilijk is! En ik denk dat, hoewel het bewijs voor de ‘moderne periode’ (vanaf de 19de eeuw) overtuigend is, het verhaal niet berust op een grote hoeveelheid empirisch bewijs voor de periode daarvoor. Een fundamenteel doel van mijn onderzoek is om dit soort empirisch bewijs voor de premoderne tijd te leveren. Ik breng bijvoorbeeld voor het eerst epidemiologie in beeld. Met andere woorden, heeft een ziekte waar alleen de zwakken (kinderen en ouderen) aan sterven dezelfde impact als een ziekte waar iedereen aan sterft, waaronder gezonde, werkende volwassenen? Dit soort vraagstukken moeten, in ieder geval voor de premoderne geschiedenis, nog onderzocht worden. "

Heb je al een idee wat je met de subsidie gaat doen?

"Voor het project neem ik een postdoc en een PhD-student in dienst. Dat is best spannend; het is mijn eerste PhD-student. De postdoc gaat kijken naar de herverdeling van rijkdom en eigendom als gevolg van epidemieën en geweldsgolven. De PhD-student gaat kijken naar hoe de gebeurtenissen de toekomstperspectieven van overlevende kinderen en jongvolwassenen kunnen vormen. Het werk van de PhD heeft een speciaal sociaal belang, omdat onverwachte sterfte van volwassenen zelfs vandaag de dag nog aanzienlijke sociale problemen in delen van de wereld veroorzaakt, zoals weeskinderen en verwaarloosde ouderen.

Ik hoop dat het project vooral kan bijdragen aan de verdere uitbreiding van samenwerking tussen academici van de geesteswetenschappen, sociale- en natuurwetenschappen. Er zijn de afgelopen jaren meer pogingen geweest om historische data te gebruiken door ‘de wetenschappen’– dat zou ik omschrijven als een ‘historische wending’. Er blijven wel problemen bestaan die dit soort onderzoeken belemmeren, zoals een gebrek aan bronkritiek en chronologische precisie, het niet kunnen contextualiseren van bevindingen en niet-representativiteit van de gebruikte data. De integratie van academici, die een historische training hebben gehad,  in multidisciplinaire teams,  kan dit rechtzetten.’"

Laatste vraag: hoe ga je het vieren?

“Ik ben nu in China met mijn vrouw, maar we vieren het met Japans eten!"

Daniel ontving al eerder een VENI-subsidie (loopt nog steeds) voor een project over eenzelfde soort onderwerp : de impact van epidemieën, maar met betrekking tot sociale onrust. Projecttitel: - ‘Why Do Some Epidemic Diseases Lead to Hatred? An Investigation into the Impact of Economic Inequality on the Extent of Blame, Persecution, Hatred, and Violence After Early Modern Plagues’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.