Universiteit Leiden

nl en

Hoe China haar CO2-impact vermindert

Rong Yuang onderzocht de impact van duurzame energie op de CO2 uitstoot van China. China investeert namelijk fors in koolstofarme energiebronnen, zoals kern-, water-, wind- en zonne-energie. Yuang is promovendus bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. Op 17 mei zal zij haar thesis verdedigen.

Inter-regionale verbanden

‘China heeft een 35-jarig plan opgezet om duurzame energie te ontwikkelen. Dit plan focust zich vooral op wind- en zonne-energie. Het is een zeer belangrijke beleidsimplicatie voor China. Daarom wilde ik me graag verdiepen in dit onderwerp’, vertelt Yuan. Voor haar onderzoek gebruikte ze een multiregionaal input-outputmodel als belangrijkste methodologie. Deze methode focust op economische verhoudingen en geeft inzicht in interregionale verbanden en spillovers tussen verschillende regio’s.

Verder lezen? Vind het hele artikel op de Engelse pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.