Universiteit Leiden

nl en

Even voorstellen: Jasper van der Steen

Jasper van der Steen is in februari begonnen als post-doc bij het Instituut voor Geschiedenis. Komende jaren gaat hij in een veni-project onderzoek doen naar de interne organisatie van de Nassau-dynastie.

Ik promoveerde in 2014 op mijn proefschrift Memory Wars in the Low Countries, 1566-1700 in het vici-project 'Tales of the Revolt: Memory, Oblivion and Identity in the Low Countries, 1566-1700' van Judith Pollmann. Na tijdelijke onderwijscontracten (Amsterdam en Leiden) en een postdoc-aanstelling (Leiden) werkte ik de laatste twee jaar als onderzoeker aan het Institut für Geschichtswissenschaften van de Humboldt-universiteit in Berlijn. In deze stad leerde ik de Duitse wetenschappelijke cultuur kennen en legde ik de basis voor mijn nieuwe veni-project 'The Nassaus and the Family Business of Power in Early Modern Europe'.

In 'The Nassaus' onderzoek ik hoe leden van de Duitse Nassau-familie in de periode 1550-1815 hun familie organiseerden, poogden (de schijn van) continuïteit te handhaven en ernaar streefden hun machtspositie uit te breiden. Veel onderzoekers zijn ervan uitgegaan dat 'familie' een instabiel sociaal systeem is voor de uitoefening van macht. Incompetente eerstgeboren zoons konden immers hun vaders opvolgen, families stierven regelmatig uit, en er ontstonden vaak successieconflicten. In populaire geschiedenissen zijn vorsten dikwijls wereldvreemd en irrationeel.

Uit mijn onderzoek blijkt echter dat leden van vorstelijke huizen zich heel bewust waren van de inherente zwakheden van dynastieke macht. Ze ontwikkelden daarom strategieën om de positie van de familie op de langere termijn veilig te stellen. Ze formuleerden antwoorden op 'wat als?'-vragen in huwelijkscontracten, testamenten, erfdelingen en huiswetten. En de scenario's waar ze in deze documenten rekening mee hielden kwamen in veel gevallen ook echt uit. Hoe gingen de Nassaus daarmee om? Waren de familieafspraken afdoende om conflicten te voorkomen? Waarom wel, en waarom niet? Hier ga ik me de komende vier jaar mee bezighouden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.