Universiteit Leiden

nl en

Vruchtbare start samenwerking SRON

De komst van SRON Utrecht naar Zuid-Holland biedt veel kansen op het vlak van wetenschap, technologie en instrumentenbouw. Op donderdag 29 maart werd succesvol gestart met het uitwerken van die kansen.

Wetenschappers van de betrokken instellingen kwamen op deze dag bijeen voor een eerste workshop. Ze gingen enthousiast aan de slag met het inventariseren en uitwerken van ideeën voor wetenschappelijke en technologische samenwerking. De onderzoekers bespraken maar liefst elf thema's voor mogelijke samenwerking, variërend van zwaartekrachtsgolven, karakterisatie van exoplaneten en remote sensing van de aardatmosfeer tot nieuwe optische concepten en detectoren. In de thematische splintersessies was men het snel eens over de verwachte ontwikkelingen in het veld, en bleek de koers van de verschillende groepen goed overeen te komen.

Zo blijkt de noodzakelijke technologieontwikkeling voor een nieuwe exoplanetenmissie goed te passen bij de specialisaties van de drie partijen. Op het gebied van detectoren en spectroscopie is de combinatie van antenne- en optische kennis in Delft en de fundamentele fysica kennis in Leiden een goede match met de detector expertise van SRON. Ook in de astrofysica lijkt langdurige en intensieve samenwerking reëel, met spannende missies in het vooruitzicht. Het aardgerichte onderzoek van SRON samen met de Delftse kennis maakt het mogelijk om nieuwe wegen in te slaan op gebied van constellaties van kleine instrumenten voor grensverleggende onderzoek naar atmosferische samenstellingen ten behoeve van klimaat en luchtkwaliteit.

De resultaten van de workshop worden in de loop van 2018 verder uitgewerkt. De uitkomst maakt ook deel uit van de samenwerkingsovereenkomst die eind mei wordt gesloten tussen NWO, SRON, TU Delft en Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.