Universiteit Leiden

nl en

Provincie, universiteiten en bedrijven gaan samen werken aan circulair Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland start samen met het bedrijfsleven, de drie LDE-universiteiten Leiden, Delft en Erasmus Rotterdam, en de Universiteit Wageningen een kennis- en innovatieprogramma om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het programma, ACCEZ, moet nieuwe kennis en oplossingen opleveren.

Koppeling van bedrijfsleven en wetenschap

Het programma koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan wetenschappers in de ruime zin des woords. Samen gaan ze aan de slag om knelpunten op allerlei gebieden op te lossen én kansen te creëren. Dat kan in een specifiek gebied zijn of rond een bepaald type product. Denk aan juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, wat daadwerkelijk speelt in het Groene Hart. 

ACCEZ, voluit Accelerating Circular Economy Zuid-Holland, is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. De andere deelnemers zijn de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam (samenwerkend in de strategische alliantie LDE), Wageningen University & Research en VNO-NCW West. De circulaire economie waar ACCEZ naar streeft, is een economisch systeem waarinproducten en grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt en de hoeveelheid (rest)afval zoveel mogelijk wordt beperkt. Idealiter is sprake van een gesloten systeem.

Het gebruik van restafval om het inklinken van de veenbodem in het Groene Hart (foto boven) te compenseren, stuit bijvoorbeeld op juridische bezwaren. Koos Biesmeijer, Leids hoogleraar Natuurlijk Kapitaal is betrokken bij dit probleem en geeft in dit deze video uitleg over de vraagstukken die hier spelen: 'Allerlei partijen bedenken goede oplossingen maar op systeemniveau weten we niet wat we moeten doen, dáár hebben we oplossingen nodig om tot een transitie te komen.' 

Zie voor meer voorbeelden de website ACCEZ. Daar kunt u ook terecht met een vraagstuk of idee om de circulaire economie te versnellen. 

Arnold Tukker
Prof.dr. Arnold Tukker

'Fantastische ontwikkeling'

De provincie investeert de komende vier jaar 5 miljoen euro in het programma; universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht. Een van de deelnemers is de Leidse professor Arnold Tukker, directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) en trekker van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Hij was een van de wetenschappers die het plan met de provincie uitwerkte: ‘Dit is werkelijk een fantastische ontwikkeling. Zuid Holland verweeft met ACCEZ zijn universiteiten met zijn innovatie-ecosysteem. De universiteiten snappen zo nog beter wat er nodig is voor de circulariteitstransitie in Zuid-Holland, en kunnen op uitstekende wijze hun kennisontwikkeling op de praktijk afstemmen.’

Grote stap

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: ‘De stap naar een nieuw economisch model is groot. Het vraagt om innovatief ondernemerschap en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. En, niet onbelangrijk, vernieuwend beleid. Juist in onze sterk verstedelijkte provincie met de Rotterdamse haven, greenports en internationale en innovatieve bedrijven moeten en kunnen we die omslag maken.’

Programma in de praktijk

ACCEZ is op donderdag 5 april gelanceerd in de Maassilo in Rotterdam. Na de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst hield Anne-Marie Rakhorst, ondernemer, publicist en spreker op het gebied van duurzaamheid, een inspirerende lezing. Vervolgens gingen wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers meteen in met elkaar gesprek over de mogelijkheden om samen een doorbraak te realiseren.

Logo accez
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.