Universiteit Leiden

nl en

Carsten de Dreu krijgt ERC Advanced Grant voor onderzoek naar conflicten tussen groepen

Hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie Carsten de Dreu heeft een Advanced Grant ontvangen van de European Research Council. Met de subsidie van 2,5 miljoen euro gaat De Dreu onderzoek doen naar de oorzaken van conflicten tussen groepen, op zowel macro- als microniveau.

Conflicten tussen groepen mensen zijn van alle tijden. ‘In de gedragswetenschappen weten we al veel over intergroepsconflicten, vooral over de microprocessen die tussen of binnen groepen een rol spelen bij het conflict,’ zegt Carsten de Dreu. Uit historisch en geografisch onderzoek komt nog een ander beeld naar voren, namelijk dat schaarste op macroniveau – bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering of economische neergang – kan zorgen voor sociale onrust en oorlogen. ‘Ik wil uitzoeken hoe die druk op macroniveau doorwerkt op de microprocessen die spelen tijdens en voorafgaand aan conflict tussen groepen mensen. Komen ze onafhankelijk van elkaar voor, of veroorzaakt de een de ander? En hoe werkt dat dan?’

Voortbestaan van de groep onder druk

Het project van De Dreu combineert de kennis uit klimaatonderzoek en politieke geografie over macro-druk met wat we al weten over de microprocessen uit de gedragswetenschappen. Een kritische schakel is, zo veronderstelt de Dreu, zogeheten carrying-capacity stress. Dit is stress die een groep ervaart wanneer de bestaansmiddelen van de groep onder druk staan en de groep zich in haar voortbestaan bedreigt voelt. Als klimaatveranderingen of macro-economische ontwikkelingen carrying-capacity stress creëren, komt er een scala aan micro-processen binnen en tussen groepen op gang die, zo is de voorspelling, conflicten oproepen en laten escaleren. Met de toegekende ERC Advanced Grant kan De Dreu deze nieuwe theorie toetsten aan de hand van archiefonderzoek, tijdreeksanalyses, en experimenteel laboratoriumonderzoek.

ERC Advanced Grants

De ERC verstrekt jaarlijks de Advanced Grants aan vooraanstaande, ervaren wetenschappers, om ‘hen in staat te stellen hun meest creatieve ideeën te onderzoeken en resultaten te verkrijgen met een grote impact op de wetenschap, de maatschappij en de economie.’ Dit jaar kregen 269 onderzoekers in Europa een ERC Advanced Grant, voor een gezamenlijk bedrag van 650 miljoen euro. Hiervan zijn 13 onderzoekers afkomstig uit Nederland. De gehonoreerde projecten worden uitgevoerd aan universiteiten en onderzoekscentra in 20 landen binnen de European Research Area. In Groot-Brittannië worden de meeste projecten uitgevoerd (66 grants); Nederland staat op een 6e plaats met 16 projecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.