Universiteit Leiden

nl en

Beeltenis hoogleraar Kleijn onthuld

Op 23 maart 2018 is een beeltenis onthuld van wijlen prof. mr. W.M. Kleijn. De beeltenis is gepositioneerd naast collegezaal A1.44, beter bekend als de Lorentzzaal.

Kleijn was hoogleraar burgerlijk en notarieel recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 1970 - 1992 en een destijds door studenten zeer gewaardeerde docent. Het beeld is aangeboden door een groep oud-studenten, verenigd in de stichting Stibeco, die eind jaren 70 van de vorige eeuw onder leiding van Kleijn een privatissimum volgde rond het thema: vermogensrechtelijke gevolgen van ongehuwd samenleven.

Hun verschillende bijdragen zijn toen gebundeld in een boekje. De opbrengst hiervan is (gedeeltelijk) besteed aan het maken van een bronzen afgietsel van een reeds bestaand beeld. De beeldhouwster mw. P. Wiegerinck, eveneens een oud leerling van Kleijn, was bij de onthulling aanwezig. De bijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerde receptie.

De stichting Stibeco keert verder de jaarlijkse Kleijn scriptieprijs uit. Verdere informatie daarover is te vinden op de websites van de afdelingen burgerlijk en notarieel recht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.