Universiteit Leiden

nl en

Reactie Universiteit op artikel in NRC Handelsblad over waterdata

De Universiteit Leiden is vanzelfsprekend voorstander van het gebruik van open data en open science. Het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de universiteit maakt sinds 2003 de meetgegevens over de waterkwaliteit van oppervlaktewater openbaar in de online versie van de Bestrijdingsmiddelenatlas. Dat doet CML in opdracht van de overheid.

Bestrijdingsmiddelenatlas

Het CML verwerkt de meetgegevens van de waterschappen op een toegankelijke manier online via de Bestrijdingsmiddelenatlas. De atlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en veranderingen in de tijd. 

Data zijn openbaar

De samengestelde data achter de metingen zijn beschikbaar door op de diverse kaarten op de website te klikken. Ook de ruwe data die de basis vormen voor de berekeningen van CML, zijn openbaar toegankelijk en kunnen door iedereen worden opgevraagd bij het Informatiehuis Water. Deze meetgegevens zijn eigendom van de overheid.

In opdracht van overheden

Het Centrum voor Milieuwetenschappen maakt de Bestrijdingsmiddelenatlas in opdracht van overheden zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen. De universiteit doet veelvuldig onderzoek voor overheden en andere partijen.

Conflict

De Universiteit Leiden beschouwt de in NRC Handelsblad beschreven kwestie als een conflict tussen werkgever en werknemer. De universiteit betreurt de negatieve beeldvorming die rondom de betrokkenen in deze zaak en de Bestrijdingsmiddelenatlas is ontstaan. De universiteit treedt hierover in gesprek met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – HHNK.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.