Universiteit Leiden

nl en

Met baanbrekend wetenschappelijk onderzoek de participatie van jongeren op het gebied van wetenschap en technologie verbreden

Op 7 februari vond het eerste co-creatie-evenement van het Expanding (Event) Horizons-project plaats aan de Universiteit Leiden. Bijna 30 docenten, wetenschappers en consultants met verschillende achtergronden hebben projecten ontworpen om studenten uit ondervertegenwoordigde minderheidsgroepen te betrekken bij educatieve activiteiten op het gebied van wetenschap en technologie.

Dit evenement is de eerste stap voor het ontwerpen van  projecten om studenten te betrekken bij activiteiten op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde, in het Engels afgekort tot STEM. Tijdens een brainstormsessie identificeerden de deelnemers de belangrijkste uitdagingen en gebruikten deze om projecten te ontwerpen met fundamentele wetenschappelijke thema's zoals zwaartekracht en licht, waarbij studenten van alle achtergronden, maar ook ouders, leraren en scholen worden betrokken.

'Meisjes en minderheden van andere groepen niet uitsluiten, maar mee laten doen,' stelden de deelnemers. De co-creatiesessie resulteerde in een breed scala aan projecten om ondervertegenwoordigde minderheden en meisjes van 9 tot 16 jaar oud van alle achtergronden te inspireren om met wetenschap bezig te gaan, ook buiten school om: een multidisciplinair 'Missie naar Mars' schoolproject, ‘wetenschap en maakclubjes’ in informele leeromgevingen, en lespakketten gemaakt door universiteiten om baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te delen.

Toekomstige sessies zullen zich richten op prototypering en evaluatie van ontwikkelde educatieve STEM-activiteiten die relevant zijn voor de doelgroepen. Deze projecten zullen boeiende experimenten en visuele ontwerpen bevatten, met relevante rolmodellen. De activiteiten worden vervolgens beoordeeld, geprototypeerd, getest in klaslokalen en beoordeeld door docenten.

Deelnemers zijn bezig belangrijkste doelstellingen in STEM-onderwijs te identificeren, Expanding (Event) Horizons. Credit: M. de Korte, 2018

Diversificatie van de wetenschappelijke studentenpopulatie

Het onlangs gelanceerde Expanding (Event) Horizons-project ondersteunt een van de hoofddoelen van de Nationale Wetenschapsagenda: de populatie van de wetenschappelijke studenten in 2040 net zo divers maken als de Nederlandse bevolking. Dit moet het probleem oplossen dat de Nationale Wetenschapsagenda formuleert als: in wetenschapsprogramma’s zijn meisjes, jongeren van etnische minderheden en kinderen met laagopgeleide ouders duidelijk ondervertegenwoordigd. Met behulp van een co-creatieproces, zal dit project educatieve STEM-activiteiten ontwikkelen, gericht op fundamentele wetenschappelijke thema's van zwaartekracht en licht.

Deze onderwerpen zullen  ondervertegenwoordigde minderheden en meisjes in Nederland stimuleren om in aanraking te komen met baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Het project heeft als doel kinderen oud te bereiken van 9 tot 16 jaar met alle achtergronden.

 
Header image: Introductie op het Universum door dr. Anna Watts, Expanding (Event) Horizons. Credit: P. Russo, 2018

Expanding (Event) Horizons is een initiatief van de Universiteit Leiden (Sterrewacht Leiden en de afdeling Science Communication & Society), de Universiteit van Amsterdam (Anton Pannekoek Instituut voor Astronomie en Instituut voor Fysica), Nikhef en in nauwe samenwerking met VHTO (Landelijk Expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) en ECHO (Expertisecentrum voor diversiteit). Het project duurt 3 jaar en wordt gefinancierd door het Building Blocks programma Nationale Wetenschapsagenda.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.