Universiteit Leiden

nl en

Statushouders bereiden zich voor op lerarenopleiding

Eind november 2017 volgden zes statushouders bij het ICLON een introductietraining over het Nederlandse onderwijs.

De introductietraining vormt, samen met een stage op een middelbare school en een taaltoets, de voorbereiding op de educatieve module van de lerarenopleiding.

Daarna kunnen de docenten in januari 2018 aan deze module beginnen, waarmee een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid wordt behaald. Dat betekent dat de afgestudeerde docent kan lesgeven in de onderbouw van vwo, havo en vmbo-theoretische leerweg.

‘Ik heb geleerd hoe ik een praktische opdracht kan maken die leerlingen kunnen maken om zich op de les voor te bereiden.’

‘In Nederland doen de leerlingen veel meer zelf; in Irak ben je als docent veel meer aan het woord.’

‘Ik heb gezien hoe Nederlandse leraren lesgeven. Hoe je kunt afwisselen tussen vragen stellen en uitleggen, en hoe je gevarieerd les kunt geven met verschillende ICT-middelen.' 

Kennismaking met onderwijs in Nederland

In de training was aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen het onderwijs in Nederland en dat in de landen van herkomst (Syrië, Irak en Tunesië) van de deelnemers. De groep bestond uit docenten wiskunde en informatica. Naast algemene informatie over het Nederlandse onderwijs, kwam daarom het wiskundeonderwijs uitgebreid aan bod. Hoe geef je bijvoorbeeld goed wiskunde als je nog geen vloeiend Nederlands spreekt? En hoe kun je ICT-middelen zoals video en webquests effectief inzetten in de klas?

Video

Een van de opdrachten was het maken van een video over een onderwerp uit de wiskunde, zoals hoeken of de stelling van Pythagoras. Zo’n filmpje bekijken de leerlingen voorafgaand aan de les om alvast vertrouwd te raken met een bepaald concept en om aan het denken te worden gezet. De deelnemers bekeken elkaars filmpjes en gaven aan wat er goed aan was, en wat verbeterd kon worden.

Lesmethodes

Ook kwamen de verschillen tussen lesmethodes voor wiskunde in de verschillende landen aan bod. In Syrië, zo vertelde een deelnemer, heeft de docent er heel veel werk aan om de lesstof uit het boek om te zetten in een les. De boeken zijn vooral theoretisch. In Nederland geven de lesmethodes praktische voorbeelden en meer aanknopingspunten om de les te structureren.

Deze opleiding voor statushouders is een initiatief van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

De tutoren waren Henk Frencken (onderwijskundig adviseur bij het ICLON) en Jan Lips (leraar wiskunde).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.