Universiteit Leiden

nl en

Nieuw erfgoedproject BADGES

In november startte PLATO met Europese partners een nieuw tweejarig erfgoedproject: BADGES. In dit project staat het herkennen en valideren van in erfgoedcontexten verworven competenties voor een leven lang leren centraal.

Erfgoedlocaties (zowel cultureel als natuurlijk) bieden schatten aan mogelijkheden om van te leren en competenties te verwerven. In BADGES ontwikkelen PLATO en partners een methode voor het zichtbaar maken van de ontwikkeling van competenties van erfgoedsite-bezoekers en een daaraan gekoppeld beloningssysteem met ‘badges’. Opbrengsten van het project zijn: een framework voor validering van competenties van bezoekers van erfgoedlocaties, een overzicht van assessmentmethodes, een online valideringssysteem. Ook worden succesvolle voorbeelden van het gebruik van virtuele ‘badges’ voor erkenning van leren in informele en non-formele culturele settings geïnventariseerd en gepubliceerd op de projectwebsite.

Gedurende de komende twee jaar organiseert PLATO in Nederland workshops voor erfgoedprofessionals, studenten van erfgoed- en onderwijsgerichte opleidingen, docenten, trainers, experts op het gebied van volwasseneneducatie en beleidsmakers op lokaal en regionaal niveau. Wilt u op de hoogte gebracht worden wanneer deze workshops gehouden worden, laat dit dan aan ons weten via: plato@plato.leidenuniv.nl o.v.v. BADGES.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.