Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Immigratierecht haalt opdracht voor evaluatie van de Wet Modern Migratiebeleid binnen

Het WODC heeft de opdracht voor de evaluatie van de wet Modern Migratiebeleid toegekend aan het Instituut voor Immigratierecht. Het doel van de wet Modern Migratiebeleid was te komen tot een modern, selectief en innovatief toelatingsbeleid dat uitnodigend is voor migranten aan wie economisch behoefte bestaat en restrictief is voor anderen.

Hiertoe zijn drie wezenlijke veranderingen aangebracht in het reguliere toelatingsbeleid. Deze veranderingen zien ten eerste op het samenvoegen van de procedures voor toegang en verblijf tot één gecombineerde procedure, ten tweede op het versterken van de rol van de referent in de toelatingsprocedure en daarna, en tenslotte op de wijze van toezicht en handhaving waarbij achteraf wordt gecontroleerd. Met de evaluatie wordt beoogd een antwoord te geven op de vraag of de doelstellingen van de wet zijn bereikt. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Gerrie Lodder, onderzoeker en docent bij het Instituut voor Immigratierecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.