Universiteit Leiden

nl en

Praagse delegatie brengt bezoek aan Leiden

Een universiteitsbrede delegatie van het Praagse Charles University bezocht op 9 november de Universiteit Leiden. Onder leiding van rector magnificus Prof. Tomáš Zima is de delegatie in Nederland op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking in onderzoek en onderwijs.

De Praagse delegatieleden vertegenwoordigden verschillende faculteiten, te weten science, humanities and arts, education and medicine. Het programma bestond uit een plenair gedeelte in de ochtend, en faculteitsbezoek in de middag. Op die manier kon zowel op universitair als op facultair niveau worden ingegaan op wensen en mogelijkheden van samenwerking. De lunch bood een mooie gelegenheid om met drie Leidse decanen van gedachten te wisselen, over rechtsgeleerdheid met prof. Joanne van der Leun, wis- en natuurwetenschap met prof. Geert de Snoo en over geesteswetenschappen met Prof. Mark Rutgers.

Faculteitsbezoeken

Na de lunch vonden de faculteitsbezoeken plaats. De Tsjechische gasten gingen in groepjes op bezoek bij voor hen relevante faculteiten, om samen met vakgenoten verder te spreken over kansen en mogelijkheden voor samenwerking. Bij het LUMC werd een rondleiding over de afdeling cardiologie gehouden. Bij Geesteswetenschappen werd nader gesproken over het recent afgekondigde Vaclav Havel Joint Master Program on European Politics and Society. Bij Science werd een bezoek van studenten aan Praag gepland voor de LV studenten associatie.  Bij ICLON werd gesproken over de verschillen in onderwijsopzet in beide landen, terwijl bij Luris juist de overeenkomsten in de werkzaamheden opvielen.

Opgewekte stemming

Tijdens de afsluitende terugkoppeling aan Vice-Rector Magnificus Hester Bijl was de stemming opgewekt. Leiden en Praag zien zeker kans om de bestaande samenwerking en uitwisseling te versterken, en tevens nieuwe gebieden op de agenda te zetten. Afgesproken is om betrokken onderzoekers te informeren, met elkaar in contact te brengen en zo toe te werken naar concrete en uitgewerkte voorstellen in 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.